Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
15.10.2013
Tin từ huyện Hòn Đất cho biết vừa qua 60 hộ nông dân nghèo không có đất sản xuất sinh sống trên địa bàn xã Nam Thái A, huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) đã được nhận khoán đất trồng lúa từ Công ty cổ phần nông lâm nghiệp Phan Minh Kiên Giang (gọi tắt là Công ty Phan Minh).

Nông dân ký hợp đồng nhận khoán với đại diện Công ty Phan Minh (ảnh: Th.H).
 
Theo đó, bình quân mỗi hộ được giao khoán 2,5 ha, thời hạn giao khoán là 5 năm. Khu vực giao khoán từ kênh KH9 trở vào kênh 10 tới kênh 11. Theo hợp đồng ký kết với Công ty Phan Minh, các hộ nông dân phải trực tiếp sử dụng phần diện tích nhận giao khoán để trồng lúa, không được chuyển nhượng, sang bán. Năm đầu tiên nhận khoán, các hộ nông dân phải nộp 400kg lúa/ha, những năm tiếp theo sẽ tăng thêm 200kg/ha/năm.

Trong quá trình sản xuất, Công ty Phan Minh sẽ đầu tư giống, phân bón, bơm tát và tất cả các khoản chi phí sản xuất, người dân sẽ hoàn trả cho Công ty vào cuối vụ. Công ty Phan Minh cũng chịu trách nhiệm bao tiêu toàn bộ sản lượng lúa của các hộ nhận khoán.

Ông Trần Quang Củi – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang – cho biết thêm việc Công ty Phan Minh giao khoán đất cho dân địa phương thuê đã được UBND tỉnh phê duyệt theo dự án cánh đồng mẫu lớn 1.200 ha. Đây là dự án vốn nhà nước chiếm tỉ lệ chi phối do Công ty Phan Minh liên doanh với Công ty cổ phần nông lâm nghiệp Kiên Giang thực hiện. Điều kiện thực hiện giao khoán là doanh nghiệp phải phối hợp với chính quyền địa phương để giao khoán đất đúng cho đối tượng thiếu đất sản xuất, tổng diện tích giao khoán theo hình thức này khoảng 480 ha./.

Th.Hương – H.Anh

 
Số lần đọc: 881
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan