Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
25.03.2014
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Biên tập Chuyên mục “Dân hỏi, chính quyền trả lời” do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em làm Trưởng Ban Biên tập chuyên mục.

Nội dung của Chuyên mục “Dân hỏi, chính quyền trả lời” sẽ do Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành tỉnh trực tiếp trả lời và dự kiến được phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Kiên Giang vào lúc 18h45 tối thứ bảy, thời lượng từ 5 đến 10 phút (2 tuần/chuyên mục). Nội dung sẽ giải đáp các vấn đề mà cán bộ, công chức, người dân trong toàn tỉnh đang quan tâm về tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đài Phát thanh – Truyền hình Kiên Giang có nhiệm vụ sẽ tổng hợp các vấn đề mà dư luận đang quan tâm và phối hợp với lãnh đạo các sở, ngành để thực hiện chuyên mục./.

Đỗ Quyên

Số lần đọc: 767
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan