Tin nóng
26.07.2016
Sáng ngày 22/7, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và là ngày cuối của Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.
Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - Ảnh: L.V

Mở đầu phiên họp sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã phát biểu báo cáo, giải trình thêm một số vấn đề mà đại biểu và đồng bào cử tri quan tâm, trong đó đã phân tích và làm rõ thêm một số kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế và nguyên nhân trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời cũng cho biết nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2016 cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, song cũng tin tưởng rằng, với quyết tâm của các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh sẽ thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giải đáp đối với một số ý kiến của đại biểu và ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, và về một số Tờ trình của UBND tỉnh mà một số đại biểu còn băn khoăn.

Phát biểu nhận xét về việc chất vấn của đại biểu và trả lời chất vấn của lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp, bà Đặng Tuyết Em - Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, tại Kỳ họp có 09 vị đại biểu tham gia chất vấn với nhiều nội dung, không khí chất vấn sôi nổi, mang tính xây dựng cao; các đại biểu, các sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và thẳng thắn trong việc chất vấn và trả lời chất vấn, việc trả lời chất vấn đã giải đáp được cơ bản các vấn đề bức xúc mà đại biểu đặt ra, trong đó đánh giá cao giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh nêu cụ thể, rõ ràng, sát với thực tiễn tình hình và có nêu ra các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới của UBND tỉnh. Tuy nhiên, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn vẫn còn một số điểm hạn chế và cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới như: Nội dung chất vấn đặt ra chưa rõ, chưa truyền tải hết những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, nội dung chất vấn còn ít (chỉ có 06 vị Giám đốc Sở được chất vấn); trả lời chất vấn có nội dung chưa rõ, chưa thuyết phục, còn dàn trải và chưa đi vào trọng tâm của đại biểu đặt ra, giải trình và đề xuất giải pháp có nội dung vẫn còn nêu chung chung, cũng có nguyên nhân là thời gian chuẩn bị có phần còn gấp gáp. Trong thời gian tới cần khắc phục hạn chế nêu trên, để thực hiện tốt hơn nữa việc chất vấn và trả lời chất vấn ở kỳ sau; tạo không khí chất vấn sôi nổi, dân chủ, sâu sát và hiệu quả hơn, đại biểu đặt vấn đề chất vấn cần nêu câu hỏi rõ ràng, lựa chọn vấn đề chất vấn trọng tâm và những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương giải quyết có hiệu quả các vấn đề kiến nghị của cử tri, đặc biệt là các vấn đề bức xúc được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm; qua đó cũng yêu cầu các đại biểu Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn của đại biểu và cử tri.

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu tham dự tại Kỳ họp đã nghe thông qua và biểu quyết 15 Nghị quyết: Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017; Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; điều chỉnh dự toán thu chi, ngân sách nhà nước năm 2016; việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính đặc thù và phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016; về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020...

Xuân Nghi

Số lần đọc: 3540
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan