Tin nóng
30.01.2015
Năm 2014, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sát sao tình hình đầu tư xây dựng cơ bản, đề ra các giải pháp hiệu quả, phù hợp với thực tế tình hình của tỉnh và kết quả đạt được có chuyển biến tiến bộ qua từng quý, quý sau cao hơn quý trước…
Cầu Ông Hiển đường Lạc Hồng bắc qua kênh Ông Hiển P. Vĩnh Hiệp , Tp. Rạch Giá vừa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Kết quả giá trị khối lượng hoàn thành đến 25/01/2015 đạt 3.814 tỉ đồng bằng 84% kế hoạch; giải ngân 3.639 tỉ đồng bằng 80,13% kế hoạch; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng cơ bản ở các ngành và địa phương, qua đó đã xử lý đạt kết quả nhiều khó khăn vướng mắc, kịp thời phát hiện các vi phạm và chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, yếu kém; gắn với củng cố kiện toàn Ban Quản lý dự án các sở, ngành và địa phương..., nhờ đó mà một số công trình đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Cầu trung tâm khu lấn biển thành phố Rạch Giá, cầu An Hòa 2, tuyến tránh thành phố Rạch Giá..., tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Năng lực quản lý, điều hành của một số chủ đầu tư còn hạn chế và từng lúc còn thiếu quyết liệt; các Ban Quản lý dự án tuy được củng cố, kiện toàn nhưng hiệu quả hoạt động nâng lên chậm, trong đó có nguyên nhân do năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ còn hạn chế. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án có tác động lớn đến kinh tế - xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện còn yếu kém trong khâu lập phương án bồi thường, phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần, gây khiếu nại trong dân, làm một số công trình triển khai chậm. Việc cụ thể hóa và vận dụng vào thực tiễn đối với một số cơ chế chính sách mới còn lúng túng. Năng lực tài chính của một số nhà thầu yếu kém, tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán và quyết toán vốn chậm; một số hạn chế, yếu kém của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chậm khắc phục, nhất là việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm toán. Chỉ đạo thực hiện lập danh mục công trình và chuẩn bị các thủ tục đầu tư giao thông nông thôn.

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2015 đạt kết quả cao nhất, cần quan tâm chỉ đạo hoàn thành một số công trình, dự án trọng điểm..., để từ đó tạo động lực quan trọng và sức lan tỏa nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, theo đó các ngành và địa phương cần quan tâm tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp cơ bản, chủ yếu sau:

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn thi hành và Chỉ thị của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 . Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng công trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia làm công tác xây dựng cơ bản nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Các sở chuyên ngành tỉnh cần bố trí, sắp xếp tổ chức, đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ để thực hiện tốt công tác thẩm định các dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đến theo quy định của Luật Xây dựng, đảm bảo thực hiện đúng thời gian quy định, tránh gây ùn tắc hồ sơ.

- Các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân hết vốn kế hoạch đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA…

- Triển khai quyết liệt tái cơ cấu đầu tư công, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các chính sách và cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư nguồn vốn nhà nước theo các quy định của Luật Đầu tư công. Gắn việc triển khai các cơ chế chính sách mới, với tăng cường các biện pháp quản lý, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, kiểm soát chặt chẽ các dự án khởi công mới; thực hiện công khai minh bạch trong đầu tư công.

- Ban Quản lý dự án đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu năm, kiên quyết xử lý những nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng công trình. Hoàn thành các thủ tục khởi công dự án mới, tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán, quyết toán; gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khâu thanh quyết toán để kịp thời giải ngân vốn, hạn chế tập trung vào các tháng cuối năm tạo áp lực cho ngân sách tỉnh, gây ùn tắc hồ sơ ở Kho bạc Nhà nước và không để chuyển nguồn sang năm sau. Chỉ đạo khắc phục cho được những tồn tại, yếu kém sau thanh tra, kiểm toán trong xây dựng cơ bản, đấu thầu.

- Tăng cường quản lý công tác đấu thầu và trách nhiệm của cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; lập, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; nâng cao năng lực, tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các ngành, địa phương và chủ đầu tư giải quyết có hiệu quả các vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, điều hành của các Ban Quản lý dự án ở các ngành và địa phương.

- Các ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương triển khai các dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Hoàn thành nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61, đường Hành lang ven biển phía Nam (đoạn Thứ Bảy - Cà Mau); khởi công xây dựng Quốc lộ 80 mới (đoạn Lộ Tẻ - Rạch Sỏi); tranh thủ nguồn vốn xây dựng Quốc lộ 80 (đoạn Rạch Giá - Hà Tiên), Quốc lộ 63, Cảng hành khách quốc tế Dương Đông - Phú Quốc. Đi đôi với chỉ đạo triển khai các công trình trọng điểm do tỉnh quản lý: Các đường trục, đường quanh đảo Phú Quốc, Tỉnh lộ 964, các Bệnh viện chuyên và đa khoa tỉnh, Hồ chứa nước Bãi Nhà- huyện Kiên Hải...

- Tập trung đầu tư hoàn thành đường về trung tâm 02 xã (Lình Huỳnh và Thạnh Đông B) để đạt mục tiêu 100% xã trong đất liền được nhựa hóa và 60% đường liên ấp được nhựa hóa, bê tông hóa.

- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, nhất là người đứng đầu của các cấp ủy, chính quyền và các Ban Quản lý dự án ở địa phương trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ./.

Xuân Nghi

Số lần đọc: 2075
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan