Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
26.11.2014
Ngày 20/11/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em đã ký công văn yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tăng cường thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola gây ra với các nội dung như sau:..
Các hãng lữ hành được khuyến cáo không đưa khách sang vùng dịch, cũng như kiểm soát chặt chẽ tình hình sức khỏe của du khách đến từ vùng đang có dịch Ebola - Ảnh minh hoạ (H.Anh).

- Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola trên địa bàn quản lý.

- Sở Y tế chủ động phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan nắm bắt tình hình dịch bệnh, dự báo nguy cơ lây nhiễm vào Việt Nam và địa phương, đồng thời có kế hoạch, giải pháp cụ thể phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola trên địa bàn tỉnh. Giám sát chặt chẽ người nhập cảnh từ các quốc gia vùng dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Ebola, áp dụng đầy đủ, đúng quy trình giám sát dịch bệnh do Bộ Y tế hướng dẫn.

- Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh chủ động đưa tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, tuyên truyền về cơ chế lây bệnh, mức độ nguy hiểm, các biện pháp phòng chống để người dân biết chủ động phòng chống. Tăng cường truyền thông đối với cộng đồng, người nhập cảnh đi về từ các quốc gia đang có dịch bệnh, nhất là huyện Phú Quốc và các huyện giáp biên giới Vương quốc Campuchia.

- Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Y tế trong công tác giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe đối với người nhập cảnh đến lưu trú trên địa bàn tỉnh tại các khách sạn, hộ gia đình, nhất là người từ nước ngoài trong thời gian 21 ngày tính từ ngày rời các nước vùng dịch theo quy định.

- Các sở, ban ngành khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola trên địa bàn.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và lực lượng y tế tăng cường hoạt động tuyên truyền, giám sát, phát hiện và chuẩn bị tốt các phương án, các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, phòng hộ cá nhân... để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola. Bố trí đủ kinh phí phục vụ cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola trên địa bàn.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền và cơ quan chức năng các cấp trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn đạt hiệu quả./.

Bảo Ngọc

Số lần đọc: 812
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan