Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
20.01.2015
Sáng 16-01, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Khắc Ghi đã chủ trì hội nghị tổng kết Đề án “Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 – 2014” – gọi tắt là Đề án 25.
Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (ảnh – H.Anh)

Sau 8 năm thực hiện Đề án 25, hệ thống chính trị của các địa phương vùng biên giới không ngừng được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả; lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ được bảo vệ vững chắc. Công tác phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền đạt được kết quả bước đầu. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định.

Kinh tế-xã hội khu vực biên giới phát triển hơn, đạt được những thành tựu quan trọng, mức độ tăng trưởng kinh tế hàng năm vượt chỉ tiêu đề ra bình quân khoảng 17%/năm, mục tiêu Đề án 25 là 15%, quốc phòng-an ninh được củng cố vững chắc. Mối quan hệ hai bên biên giới duy trì tốt trên cơ sở hòa bình, hợp tác và phát triển.

Công tác tuyên truyền phát động phong trào quần chúng tham gia quản lý đường biên, cột mốc và an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển cũng được các lực lượng chức năng thực hiện tốt. Đến nay có trên 3.300 tổ nhân dân tự quản với 93.610 hộ đăng ký tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Các huyện giáp biên có gần 200 hộ dân tự nguyện đăng ký quản lý 57 km đường biên giới, 65 cột mốc và vị trí cột mốc quốc giới. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Canpuchia, đã phối hợp tìm kiếm, hồi hương, an táng 946 hài cốt liệt sĩ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Khắc Ghi đánh giá công tác xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị đã được các ngành, các cấp thực hiện rất tốt, góp phần giữ vững an ninh - quốc phòng biên giới, phát triển kinh tế- xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế như: Công tác phân giới cắm mốc chưa hoàn thành theo tiến độ, sự phát triển kinh tế- xã hội ở một số nơi trong khu vực biên giới, biển đảo còn chậm; việc đầu tư xây dựng cơ bản chưa triển khai đúng kế hoạch, kinh phí đầu tư còn ít so với nhu cầu thực tế…

Do đó, với mục tiêu là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định tình hình biên giới, biển đảo, phấn đấu hoàn thành việc phân giới cấm mốc trên biên giới đất liền đến năm 2017.

Giai đoạn 2016 -2020, phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 18% trở lên. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở xã phường biên giới, biển đảo vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng biên phòng, các huyện, thị có đường biên giới với nước bạn Campuchia cần tăng cường mở rộng quan hệ công tác đối ngoại hợp tác cùng có lợi giữa hai bên biên giới, đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế hai chiều trên nhiều lĩnh vực như xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện Đề án 25 phát huy trách nhiệm của các thành viên, phối hợp chặt chẽ, tích cực hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện ở cơ sở một cách thường xuyên, hiệu quả, kịp thời. Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với mọi hoạt động chống phá của thế lực thù địch và bọn tội phạm, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm nhập, vi phạm chủ quyền, xâm canh, xâm cư trên biên giới, vùng biển đảo.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Lê Khắc Ghi cũng yêu cầu cần tiếp tục hoàn chỉnh đề án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện, thị xã biên giới, biển đảo đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu quốc phòng - an ninh căn cơ, lâu dài.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh trong từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể; phát huy những thế mạnh về kinh tế như phát triển du lịch biển, đảo; khai thác, chế biến hải sản./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 740
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan