Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
03.04.2014
áng ngày 02/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học Quốc gia TP.HCM về xây dựng hệ thống thông tin địa lý đồng bằng sông Cửu Long (ảnh).

Việc xây dựng hệ thống thông tin địa lý đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Delta Geographic Information System), viết tắt là MGIS nhằm mục tiêu cung cấp cho Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long; các nhà quản lý, nhà khoa học và nhà sản xuất có đầy đủ thông tin tổng hợp được cập nhật về hiện trạng và diễn biến các điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các thiên tai và tình hình phát triển kinh tế - xã hội để có cơ sở hoạch định các chủ trương và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường của đồng bằng sông Cửu Long cũng như của từng địa phương và ngăn ngừa các thiên tai. MGIS bao gồm hạ tầng công nghệ thông tin (cả phần cứng lẫn phần mềm), đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đa ngành, quy trình xử lý thông tin, nhất là thông tin thu nhận được từ ảnh vệ tinh bằng kỹ thuật viễn thám và cơ sở dữ liệu được hình tượng hóa dưới dạng một bản đồ thông minh.

Ghi nhận các thông tin từ Trường Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu kỹ các nhu cầu trên địa bàn tỉnh, nguồn nhân lực thực hiện để xúc tiến hợp tác triển khai thực hiện xây dựng hệ thống thông tin địa lý đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới./.

Đỗ Quyên

Số lần đọc: 900
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan