Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
24.07.2014
áng 23-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện An Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Minh Châu

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện có chiều hướng tiếp tục phát triển khá, một số chỉ tiêu tăng hơn so với cùng kỳ: sản lượng lương thực tăng 10,7%, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng 17.20%, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được khống chế.

Vụ hè thu toàn huyện gieo sạ trên 18 ngàn ha đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt trên 16 ngàn tấn đạt gần 60% kế hoạch. Diện tích tôm nuôi toàn huyện thả nuôi hơn 10.000 ha đạt hơn 108%.

Về thực hiện 2 dự án lớn Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Ba, đến nay đã chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho 205/209 hộ và 4 tổ chức trong khu quy hoạch. Về thực hiện xây dựng chợ nông sản, chợ bách hóa và hạ tầng kỹ thuật bên trong khu thương mại đến nay đạt 70% do còn vướng công tác giải phóng mặt bằng. Khu đô thị Thứ Bảyđã bán được 388/831 nền.

Nhìn chung các chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra: kinh tế hợp tác phát triển chưa toàn diện, công tác thủy lợi cơ giới, nội đồng, giao thông nông thôn chưa đạt kế hoạch đề ra,…

Trong 6 tháng cuối năm huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh nhất là các lĩnh vực phát triển chậm, đạt còn thấp. Tập trung chỉ đạo chăm sóc diện tích vụ hè thu, thường xuyên theo dõi thời tiết, tình hình sâu bệnh để có hướng xử lý kịp thời chuẩn bị các điều kiện để tiến hành sản xuất vụ đông xuân, lúa mùa trên nền đất nuôi tôm.

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn năm 2014. Đồng thời, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành đưa các công trình vào sử dụng.

Bên cạnh đó tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ giáo viên chuẩn bị năm học mới./.

Minh Hoàng

Số lần đọc: 898
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan