Tin nóng
05.02.2016
Sáng ngày 05/02, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo.
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Các cấp ủy lãnh đạo chặt chẽ việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đảm bảo đúng quy định; chú ý quan tâm lãnh đạo việc lựa chọn nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân ở những nơi thí điểm thực hiện không tổ chức Hội đồng nân dân. Lãnh đạo tốt việc hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy dân chủ trong công tác bầu cử; tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện quyền ứng cử; bầu cử theo quy định của pháp luật… Chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản đối với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Giải quyết kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và các ứng cử viên.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Triển khai Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04-01-2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thông qua dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04-01-2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 12-01-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Triển khai Kế hoạch số 40/KH-HĐBCQG, ngày 29-01-2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Triển khai Hướng dẫn số 38-HD/TW, ngày 31-01-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Triển khai Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH, ngày 18-01-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Công bố Quyết định số 188-QĐ/TU, ngày 03-02-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định số 235/QĐ-UBND, ngày 26-01-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị, yêu cầu: Sau hội nghị, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban Cán sự Ủy ban nhân dân, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp. Các huyện, thị, thành ủy xây dựng kế hoạch cụ thể lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử ở địa phương mình, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo từ nay đến ngày tiến hành bầu cử; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 3868
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan