Tin nóng
16.06.2015
Sáng 16/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để lấy ý kiến giới thiệu nguồn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và bàn một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chủ trì.
Quang cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt

Tham dự hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương đang sinh hoạt đảng trên địa bàn tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành ủy trực thuộc; Chủ tịch Hội đồng thành viên (Hội đồng quản trị), Tổng giám đốc (giám đốc) và Bí thư đảng ủy các tổng công ty (công ty) 100% vốn nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu, triển khai Kết luận số 109, ngày 18-5-2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và triển khai Hướng dẫn 04 của Tiểu ban nhân sự Đại hội XII của Đảng về quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII ở các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương. Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy ý kiến giới thiệu nguồn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1911
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan