Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
16.06.2015
Sáng 16/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để lấy ý kiến giới thiệu nguồn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và bàn một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chủ trì.
Quang cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt

Tham dự hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương đang sinh hoạt đảng trên địa bàn tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành ủy trực thuộc; Chủ tịch Hội đồng thành viên (Hội đồng quản trị), Tổng giám đốc (giám đốc) và Bí thư đảng ủy các tổng công ty (công ty) 100% vốn nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu, triển khai Kết luận số 109, ngày 18-5-2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và triển khai Hướng dẫn 04 của Tiểu ban nhân sự Đại hội XII của Đảng về quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII ở các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương. Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy ý kiến giới thiệu nguồn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 918
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan