Tin nóng
31.03.2014
Chiều ngày 28-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với các sở, ngành, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa giáo. Đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo đến dự, chủ trì và cùng lãnh đạo sở, ngành, đơn vị ký kết Quy chế (ảnh).

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đánh giá tình hình phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị trong thời gian qua đồng thời thông qua Quy chế phối hợp và cho biết: Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa các ngành là nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực công tác khoa giáo; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo của các cơ quan trong khối, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Tham dự ký kết Quy chế phối hợp là Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Hội Khuyến học; Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật. Hiệu truởng các trường: Cao đẳng Sư phạm; Cao đẳng Cộng đồng; Cao đẳng Y tế; Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; Cao đẳng Nghề. Quy chế xác định rõ nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với các sở, ngành, đơn vị thuộc khối khoa giáo để thông báo tình hình, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác khoa giáo, đánh giá hiệu quả công tác phối hợp và thống nhất nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Tại hội nghị nhiều đại biểu đóng góp bổ sung Quy chế phối hợp đồng thời thống nhất tham gia ký kết gồm 3 chương 8 điều khoản cùng thực hiện./.

Kim Thư

Số lần đọc: 1810
Theo Kiengiang.gov.vn
Tin liên quan