Tin nóng
30.10.2014
Ngày 29 tháng 10 năm 2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến các doanh nghiệp về công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Đóng chai nước mắm - Ảnh minh họa (H.Anh)

Mục đích, yêu cầu nhằm giữ vững và nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Kiên Giang năm 2014 để tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014-2015.

Trên cơ sở kết quả khảo sát để làm căn cứ chỉ đạo phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những điểm còn hạn chế của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp. Đảm bảo việc triển khai thực hiện công tác khảo sát lấy ý kiến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang về công tác cải cách hành chính năm 2014 một cách đồng bộ, đúng tiến độ và thu thập thông tin xác thực. Qua đó phản ánh được thực trạng công tác cải cách hành chính của các sở, ngành và các địa phương trong năm.

Đối tượng khảo sát lấy ý kiến là doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phương pháp tiến hành khảo sát lấy ý kiến được tiến hành qua các bước như: Công tác chuẩn bị; tiến hành khảo sát trên địa bàn tỉnh; công tác kiểm tra quá trình khảo sát; thu thập, xử lý thông tin khảo sát.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch là đơn vị chủ trì triển khai Kế hoạch này đến các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời lập kế hoạch chi tiết về thời gian và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tổng hợp đánh giá về công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh và của từng địa phương báo cáo UBND tỉnh (theo phiếu). Phối hợp với VCCI - Chi nhánh Cần Thơ và các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh năm 2014.

Các sở, ngành cấp tỉnh: Sau khi có kết quả khảo sát, tổ chức rà soát lại công tác cải cách hành chính của từng sở, ngành để khắc phục những mặt còn hạn chế nhằm phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chủ trì tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn và tập hợp phiếu gửi về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Sau khi có báo cáo khảo sát, tổ chức hội nghị tại địa phương để phân tích, đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính của địa phương mình để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế nhằm phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn./.

Minh Hoàng

Số lần đọc: 1952
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan