Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
28.02.2014
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa vừa ký ban hành Công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và các sản phẩm của chúng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chức năng như Quản lý thị trường, Hải quan, Biên phòng, Công an tổ chức thực hiện tốt Hướng dẫn số 98/HD-BTGTW ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã; tăng cường phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; đồng thời khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cam kết không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật cho người dân về bảo vệ đông vật hoang dã, tích cực tham gia giúp đỡ các cơ quan chức năng phát hiện, đấu tranh và có thông báo kịp thời với các cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm./.

Minh Châu

Số lần đọc: 782
Theo Kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan