Tin nóng
31.08.2020
Hôm qua, 27-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan - Doanh nghiệp (CCQ-DN) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc.
 

Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh lần thứ VII bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ; đồng chí Trần Chí Viễn - Tỉnh ủy viên được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh lần thứ VII; các đồng chí Nguyễn Văn Tuốt và Huỳnh Hoàng Sơn được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.


Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 là phấn đấu 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt chuẩn văn hóa; 85% doanh nghiệp trở lên hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước; nâng cao đời sống cho người lao động, phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động từ 10% trở lên. Tổ chức triển khai kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cấp ủy cấp trên, tỷ lệ tiếp thu đảng viên đạt trên 98%, quần chúng đạt 90% trở lên. 100% tổ chức đảng thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp từ 1.200 đảng viên trở lên; 90% đảng viên trở lên tham gia sinh hoạt lệ chi bộ...

Quốc Trinh

Số lần đọc: 1337
Website Kiên Giang
Tin liên quan