Tin nóng
24.06.2014
Xác định nhiệm vụ năm 2014 vừa có nhiều thuận lợi lớn, đồng thời cũng có nhiều khó khăn, thách thức lớn. UBND tỉnh đã kịp thời quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 mà các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh đã đề ra và cụ thể hoá thành những giải pháp để thực hiện.
Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2014

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, hàng tháng UBND tỉnh đều có kiểm điểm đánh giá những mặt được, chưa được, để kịp thời chỉ đạo khắc phục. Các đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động và dành nhiều thời gian tập trung chỉ đạo quyết liệt một số ngành, lĩnh vực trọng tâm để tạo bước đột phá và xử lý tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc những ngành, lĩnh vực còn yếu kém. Mạnh dạn phân cấp trên một số lĩnh vực; kịp thời ban hành một số cơ chế, chính sách để tạo chuyển biến tích cực trong đầu tư phát triển. Với sự quyết tâm phấn đấu chung trong công tác chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 của tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,92%, nhiều chỉ tiêu cơ bản đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ (có 9/16 chỉ tiêu cơ bản tính được trong 6 tháng đạt trên mức kế hoạch); thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, sức mua xã hội tăng lên, chỉ số giá tiêu dùng ở mức thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư, một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và Trung ương đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng như điện cáp ngầm ra đảo Phú Quốc, cầu sông Cái Lớn, Cái Bé...; đầu tư toàn xã hội tăng 12,45% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm hơn, tình hình dịch bệnh ít xảy ra. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng tổ chức bộ máy được quan tâm, tiếp tục thực hiện phân cấp, uỷ quyền cho sở ngành trên một số lĩnh vực để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước. Ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh; triển khai thực hiện đề án thí điểm chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn giai đoạn 2013 – 2020.

Công tác xây dựng thể chế, đã có nhiều nỗ lực trong việc rà soát, điều chỉnh, ban hành những văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; gắn với tăng cường rà soát các thủ tục hành chính.

Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường hơn. Công tác theo dõi, đôn đốc việc chấp hành của sở ngành và địa phương được thường xuyên hơn, tính chấp hành nâng lên.

Duy trì và tăng cường thực hiện công tác phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh, các sở ngành và địa phương mặc dù có nhiều cố gắng, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhưng nền kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp, đạt 8,92%, giảm 0,48% so với cùng kỳ. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và giao thông nông thôn đã bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, nhất là trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện. Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính từng lúc, từng nơi vẫn chưa nghiêm. Công tác phối hợp giữa sở ngành với sở ngành, giữa sở ngành với huyện, thị, thành phố trong giải quyết vướng mắc có liên quan vẫn chưa cao...

Kết lụân tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi lưu ý các sở ngành và địa phương trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm cần tập trung một số vấn đề lớn:

1. Dồn sức chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, với mức tăng trưởng kinh tế là 10,5%. Tập trung vào những ngành, lĩnh vực còn có khả năng phát triển tăng thêm để đảm bảo được tốc độ tăng trưởng; trong đó, sản lượng lương thực và nuôi tôm công nghiệp còn tiềm năng rất lớn để đầu tư mở rộng tăng thêm diện tích và tăng năng suất. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp và xuất khẩu, nhất là xuất khẩu gạo; đồng thời, quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, nhất là thủ tục liên quan đến ngành thuế, hải quan.

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành xây dựng cơ bản, tập trung vào 4 khâu chính: Một là, phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, giữa trên và dưới để thực hiện có hiệu quả, nhanh chóng các thủ tục đầu tư, để tạo điều kiện các dự án được triển khai sớm nhất; Hai là, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiến độ của các nhà thầu đảm bảo theo đúng hợp đồng; Ba là, nhanh chóng nghiệm thu khối lượng hoàn thành giải ngân nguồn vốn; Bốn là, làm tốt công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng để các công trình, dự án được triển khai đúng tiến độ.

3. Quan tâm chỉ đạo phát triển các vấn đề văn hoá - xã hội. Trong lĩnh vực y tế: Một là, cố gắng hạn chế tối đa các sai sót trong khâu khám và điều trị; Hai là, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện mới như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện sản nhi, ung bướu, tâm thần... Phấn đấu vận động mua bảo hiểm y tế toàn dân đạt 62% trong năm 2014. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt đối với người có công; quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. Tổ chức tốt các hoạt động gắn với các sự kiện lễ hội trong năm 2014.

4. Về quốc phòng – an ninh cần quan tâm tăng cường kiểm soát tốt tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, công tác tuyển quân.

5. Quan tâm cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trước hết là tăng cường giáo dục cán bộ, công chức, nhất là nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân đối với công chức làm việc ở bộ phận một cửa; tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình “Một cửa điện tử” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị./.

Minh Hoàng

Số lần đọc: 1786
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan