Tin nóng
02.03.2021

Kế hoạch số 45/KH-BCĐ ngày 24/2/2021 của BCĐ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 
Số lần đọc: 1359
Website Kiên Giang
Tin liên quan