Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
05.04.2014
Sáng ngày 4/4/2014, tại Tp. Rạch Giá, Ban Điều hành Dự án - Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá và đề xuất mô hình sinh kế Dự án “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng gắn với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID) tài trợ.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em; bà Kara Siahaan - Điều phối viên quốc gia Hội Chữ Thập đỏ Đức; bà Amada Benson - Trưởng đại diện Hội Chữ Thập đỏ Úc tại Việt Nam; bà Vũ Thu Phương - Cán bộ Dự án Trung ương Hội; Giáo sư Nguyễn Trí Khiêm - Chuyên gia sinh kế, Đại học Nam Cần Thơ.

Đại biểu được mời tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, phòng ban, đoàn thể, địa phương có liên quan và đại diện lãnh đạo UBND 8 xã trong vùng dự án: Vĩnh Phước B, Thủy Liễu, Thới Quản (huyện Gò Quao), Vân Khánh Tây, Đông Hưng, Đông Hưng B (huyện An Minh), Vĩnh Phú, Phú Lợi (huyện Giang Thành).

Trong thời gian hội thảo 01 ngày, các đại biểu sẽ được nghe trình bày tóm tắt về Dự án “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng gắn với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long”; được Giáo sư Nguyễn Trí Khiêm - Chuyên gia sinh kế, Đại học Nam Cần Thơ trình bày kết quả nghiên cứu sinh kế trong dự án.

Thảo luận sự phù hợp của 09 mô hình sinh kế với các địa bàn trong dự án và tiêu chuẩn hộ hưởng lợi; được hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ sinh kế tại các xã; phân tích vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan./.

Bảo Ngọc

Số lần đọc: 1606
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan