Tin nóng
22.06.2016
Sáng ngày 20/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Các nội dung đã được Thành viên UBND tỉnh thông qua gồm:

Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Thanh tra tỉnh tham mưu; Quyết định về việc ban hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu và Quyết định về việc ban hành quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh Kiên Giang do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 4013
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan