Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
07.03.2014
Sáng ngày 7-03, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học và công nghệ tại các cơ sở công lập tỉnh Kiên Giang”. Đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chủ trì hội thảo (ảnh).

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm đề tài, cho rằng: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học (NCKH) trong các trường cao đẳng, các trung tâm và Bệnh viện tỉnh (gọi chung là: các cơ sở công lập) là rất cần thiết đối với tỉnh ta hiện nay. Nếu có những giải pháp, chính sách thúc đẩy được hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong các cơ sở công lập sẽ phát huy tiềm lực khoa học của tỉnh, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực NCKH và gắn kết được công tác đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học trong sản xuất nhằm tạo sức bật mới trong đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xám gia tăng đảm bảo tính cạnh tranh trong điều kiện kinh tế hội nhập và phát triển bền vững. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo chuyên đề khảo sát thực trạng tiềm lực hoạt động KH&CN; bộ giải pháp thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao KH&CN về các vấn đề cơ chế tài chính, chính sách, tổ chức, đế xuất mô hình nghiên cứu chuyển giao KH&CN cho loại hình trường; loại hình trung tâm công lập của tỉnh.

Các đại biểu được nghe bài tham luận “Mô hình quản lý khoa học công nghệ của Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật”; “Công tác nghiên cứu, chuyển giao Khoa học-Công nghệ tại Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao Khoa học-Công nghệ tỉnh”. Nhiều ý kiến đóng góp nhận xét Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu và chuyển giao KH&CN tại các cơ sở công lập tỉnh Kiên Giang” đã làm chuyển biến một phần nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị về chức năng, nhiệm vụ, ý nghĩa tầm quan trọng của hoạt động KH&CN trong hoạt động chung của đơn vị. Từ nhận thức đó, công tác NCKH được quan tâm hơn và bước đầu thực hiện có hiệu quả. Hầu hết các trường và bệnh viện đã thành lập tổ chức quản lý KH&CN, thành lập Hội đồng Khoa học; các tổ chức này cũng đã dần dần thực hiện được chức năng của mình, tổ chức triển khai hoạt động KH&CN. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn NCKH được tỉnh quan tâm hơn, tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức hoạt động KH&CN dần đi vào nề nếp. Việc hỗ trợ ngân sách tỉnh cho các đơn vị thực hiện các đề tài cấp cơ sở đã giúp cho các đơn vị tháo gỡ phần nào khó khăn về tài chính, là động lực khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị tham gia tích cực hơn trong hoạt động KH&CN./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1042
Theo Kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan