Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
24.05.2016
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, toàn tỉnh có 1.211.162 cử tri đã đi bầu, đạt tỷ lệ 99,41%. Trong đó, các huyện Tân Hiệp, U Minh Thượng, Châu Thành, Kiên Lương, Kiên Hải và thành phố Rạch Giá cử tri đi bầu cử đạt 100%; các huyện còn lại như Gò Quao, An Minh, Vĩnh Thuận, Hòn Đất, Giang Thành, Giồng Riềng, An Biên, Phú Quốc và thị xã Hà Tiên đạt từ 97,27% đến 99,89% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử.
Thành viên Tổ bầu cử kiểm phiếu tại khu vực bỏ phiếu.

Có thể nói cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công. Ngày hội của toàn dân đã vẹn tròn, cử tri trong tỉnh đã thể hiện quyền và làm tròn trách nhiệm của công dân. Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, hầu hết các ý kiến phát biểu của cử tri đều tán thành chương trình hành động của các ứng cử viên, đề nghị ứng cử viên nếu được trúng cử cần kiên quyết, kiên trì thực hiện chủ trương phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại các khu vực bỏ phiếu vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cử tri rất phấn khởi và phát huy cao tinh thần trách nhiệm thực hiện quyền bầu cử của mình, lựa chọn ra những đại biểu ưu tú bầu vào các cơ quan quyền lực cao nhất của Trung ương và địa phương. Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo các tổ bầu cử, nhất là các tổ bầu cử ở vùng sâu, vùng biên giới, vùng đồng bào Khmer thường xuyên phát loa bằng 2 thứ tiếng Việt và Khmer để vận động, đôn đốc bà con cử tri đi bỏ phiếu, đảm bảo bầu đủ, bầu đúng thời gian qui định. Còn tại huyện đảo Phú Quốc có 13 đơn vị bầu cử, có 108 tổ bầu cử phục vụ cho 67.000 cử tri trên đảo và khách du lịch;… Các điều kiện vật chất-kỹ thuật cho tổ bầu cử, phục vụ cuộc bầu cử theo luật định đảm bảo an toàn; tình hình an ninh trật tự đảm bảo. Các ngành chức năng và lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh cùng địa phương tăng cường đi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử./.

Kim Thư

Số lần đọc: 2728
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan