Tin nóng
24.05.2016
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, toàn tỉnh có 1.211.162 cử tri đã đi bầu, đạt tỷ lệ 99,41%. Trong đó, các huyện Tân Hiệp, U Minh Thượng, Châu Thành, Kiên Lương, Kiên Hải và thành phố Rạch Giá cử tri đi bầu cử đạt 100%; các huyện còn lại như Gò Quao, An Minh, Vĩnh Thuận, Hòn Đất, Giang Thành, Giồng Riềng, An Biên, Phú Quốc và thị xã Hà Tiên đạt từ 97,27% đến 99,89% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử.
Thành viên Tổ bầu cử kiểm phiếu tại khu vực bỏ phiếu.

Có thể nói cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công. Ngày hội của toàn dân đã vẹn tròn, cử tri trong tỉnh đã thể hiện quyền và làm tròn trách nhiệm của công dân. Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, hầu hết các ý kiến phát biểu của cử tri đều tán thành chương trình hành động của các ứng cử viên, đề nghị ứng cử viên nếu được trúng cử cần kiên quyết, kiên trì thực hiện chủ trương phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại các khu vực bỏ phiếu vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cử tri rất phấn khởi và phát huy cao tinh thần trách nhiệm thực hiện quyền bầu cử của mình, lựa chọn ra những đại biểu ưu tú bầu vào các cơ quan quyền lực cao nhất của Trung ương và địa phương. Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo các tổ bầu cử, nhất là các tổ bầu cử ở vùng sâu, vùng biên giới, vùng đồng bào Khmer thường xuyên phát loa bằng 2 thứ tiếng Việt và Khmer để vận động, đôn đốc bà con cử tri đi bỏ phiếu, đảm bảo bầu đủ, bầu đúng thời gian qui định. Còn tại huyện đảo Phú Quốc có 13 đơn vị bầu cử, có 108 tổ bầu cử phục vụ cho 67.000 cử tri trên đảo và khách du lịch;… Các điều kiện vật chất-kỹ thuật cho tổ bầu cử, phục vụ cuộc bầu cử theo luật định đảm bảo an toàn; tình hình an ninh trật tự đảm bảo. Các ngành chức năng và lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh cùng địa phương tăng cường đi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử./.

Kim Thư

Số lần đọc: 3761
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan