Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
03.04.2014
Sáng ngày 02/4, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán về quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 tại Kiên Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi đã tham dự (ảnh).

Ông Trần Xuân Trung, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II đã công bố quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, theo đó Đoàn Kiểm toán sẽ tổ chức làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước; đồng thời sẽ kiểm toán một số dự án có sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ lớn đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi cũng đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho đoàn làm việc, cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho đoàn; đồng thời phải có sự cầu thị, tiếp thu các ý kiến đóng góp./.

Trung Kiên

Số lần đọc: 912
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan