Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
05.06.2015
Sáng ngày 02/6/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 về thống nhất địa điểm quy hoạch xây dựng Nhà máy nhiệt điện sử dụng khí Lô B tại tỉnh Kiên Giang (ảnh).

Theo báo cáo sơ bộ lựa chọn địa điểm quy hoạch xây dựng Trung tâm điện lực Kiên Giang sử dụng khí Lô B của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2, nếu chọn địa điểm xây dựng tại Khu Công nghiệp Xẻo Rô là hiệu quả nhất trong đầu tư và tiếp điện vào hệ thống điện lưới quốc gia. Trung tâm điện lực Kiên Giang được chia ra Kiên Giang 1 và Kiên Giang 2 và xây dựng với quy mô công suất 750MW X 2 và được sử dụng tổng nhu cầu khí Lô B là 1,82 tỷ mét khối.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi thống nhất địa điểm xây dựng tại Khu Công nghiệp Xẻo Rô. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 cần làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để thực hiện thiết kế nhà máy xử lý khí (GPP) Lô B tại Khu Công nghiệp Xẻo Rô để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất tại Khu Công nghiệp Xẻo Rô; đồng thời điều chỉnh vị trí điểm cuối Khu Công nghiệp Xẻo Rô (cách cầu sông Cái Lớn) và chiều ngang lấy cặp bờ sông, chiều dài lấy hết đất quy hoạch Khu Công nghiệp Xẻo Rô (gần 1,4 Km) và cần bổ sung phương án chủ động nguồn nước. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin cần thiết để Công ty thiết kế và giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối phối hợp sở, ngành và địa phương cùng Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 thực hiện để lập thiết kế./.

Ng.Lê Hồng

Số lần đọc: 1683
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan