Tin nóng
14.01.2014
Chiều 13-1, ông Lê Văn Thi – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Kiên Giang đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác động viên, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Trong năm 2013, tỉnh đã tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% đầu mối đơn vị. Quân số bình quân đạt 95% trở lên. Qua huấn luyện, kiểm tra cho thấy nhận thức của quân nhân dự bị được nâng lên rõ rệt, nhất là chấp hành lệnh động viên, tự giác học tập, rèn luyện tham gia xây dựng đơn vị. Công tác tuyển quân được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ khâu đăng kí nắm nguồn cho đến khi kết thúc giao quân, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao.

Một số địa phương trước đây chưa thực hiện tốt thì năm 2013 đã chuyển biến tốt, chất lượng công tác tuyển quân không ngừng được nâng lên. Trong năm 2013, toàn tỉnh giao 1.500/1.500, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó đảng viên lên đường nhập ngũ chiếm 6,2%.

Tuy nhiên, công tác động viên - tuyển quân trong tỉnh vẫn còn nhiều điểm hạn chế cần phải khắc phục, như: công tác đăng ký, phúc tra sắp xếp biên chế cho các đơn vị chưa làm thường xuyên, chặt chẽ; các huyện chủ yếu tập trung xây dựng cho các đơn vị có chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra, còn các đơn vị còn lại không phúc tra, kiểm tra, bổ sung quân số nên vẫn còn quân nhân dự bị lớn tuổi trong biên chế.

Về công tác tuyển quân, một số địa phương chưa thực hiện đúng quy trình về công tác đăng ký quản lý nguồn, khám sức khỏe, xét duyệt chính trị nên để xót nhiều đối tượng hoặc chất lượng công dân trúng tuyển thấp so với tổ chức gọi khám.Về công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, thời gian qua một số địa phương hoạt động chưa thường xuyên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xoay quanh về những kết quả đạt được cũng như nguyên nhân yếu kém trong công tác động viên - tuyển quân, giáo dục quốc phòng – an ninh trong năm và đưa ra các giải pháp trong giai đoạn tới. Trong đó để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2014, nhiều đại biểu đề nghị chính quyền các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng; nhất là việc nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, quản lý lập hồ sơ, chú trọng các tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa, sức khỏe, đảm bảo tính dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận trong nhân dân...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác tuyển quân năm 2013 của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong thời gian tới, Chủ tịch Lê Văn Thi yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương cần khắc phục những khó khăn, tồn tại để tổ chức thắng lợi công tác giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác tuyển quân năm 2014 đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác động viên, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, quan tâm những gia đình có quân nhân đang phục vụ tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn; động viên kịp thời những gia đình, cá nhân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2014 đạt kết quả.

Được biết, năm 2014 Chính phủ giao chỉ tiêu huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên cho Kiên Giang là 4.472 người; giao tuyển quân trong tỉnh là 1.300 công dân, trong đó đợt 1 tuyển 650 công dân, tổ chức giao quân vào ngày 18-2-2014, đợt 2 là 650 công dân dự kiến tổ chức giao quân từ ngày 9-9-2014./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 1807
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan