Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
13.04.2014
Trong hai ngày 11 và 12/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức các đoàn đến thăm và chúc tết một số chùa và gia đình chính sách nhân dịp Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2014 tại các địa phương trong tỉnh.

Tại huyện Gò Quao, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi và Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Danh Út đã đến thăm và chúc tết các vị Hòa thượng, Thượng tọa, chư tăng, phật tử các chùa Thanh Gia và chùa Cà Nhung ở xã Định Hòa và chùa Thủy Liễu (chùa Cái Bần Lớn) ở xã Thủy Liễu. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đã ân cần thăm hỏi về công tác tổ chức đón tết cổ truyền ở các chùa, đời sống của bà con nhân dân, đồng thời cũng đề nghị các vị chủ trì chùa quan tâm, vận động bà con phật tử tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, xây dựng nếp sống văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo.

Tại thị xã Hà Tiên và huyện Kiên Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em cũng đã tổ chức đoàn đến thăm và chúc tết tại chùa Xà Xía, chùa Mũi Nai và chùa Ba Trại.

Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây năm 2014 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 13 đến 16/4.

Trung Kiên

Số lần đọc: 760
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan