Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
17.03.2014
Sáng 17-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Đồng thời, tổng kết thực hiện chủ đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ” và triển khai chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng của tỉnh Kiên Giang đã triển khai, quán triệt khá tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, các quy định của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đồng thời quan tâm chỉ đạo, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dần trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Đảng cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức thích hợp. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến được chú trọng. Qua đó, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của phần lớn cán bộ, đảng viên được nâng lên, lề lối làm việc được sửa đổi tích cực. Ngày càng có thêm nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc làn theo Bác trên tất cả các lĩnh vực, ở mọi tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng trong xã hội.

Đặc biệt qua gần 02 năm thực hiện chủ đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ”, các cấp ủy Đảng đã triển khai, quán triệt và thực hiện chủ đề gắn với chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, tạo được một số chuyển biến tích cực. Mạnh dạn đấu tranh xây dựng nội bộ, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, chấp hành tốt sự phân công, nội quy, quy chế làm việc. Qua thực hiện, đã tập trung giải quyết một số vấn đề tiêu cực, tồn đọng lâu năm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng hơn, chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là thái độ trong tiếp thu nghị quyết có nghiêm túc hơn; tiêu biểu gương mẫu về đạo đức lối sống; có trách nhiệm trong công việc, chủ động, sáng tạo và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực cải tiến lề lối làm việc hướng xuống cơ sở, gần dân, có trách nhiệm với dân và ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn, giải quyết kịp thời một số vấn đề bức xúc, nhất là khâu cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn, giảm được phiền hà cho người dân…

Hoài Anh

 

 

Số lần đọc: 788
Theo Kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan