Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
29.03.2017
Sáng 28-3-2017, Đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (HCNN) giai đoạn 2011-2016; đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Uông Chu Lưu đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy HCNN giai đoạn 2011-2016 của tỉnh. Đồng thời, cũng lưu ý tỉnh cần tính toán phù hợp số lượng biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập giữa các đô thị với các vùng nông thôn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ghi nhận kiến nghị của UBND tỉnh về tăng số lượng cấp phó ở một số sở, ngành lớn, quan trọng, tuy nhiên đồng chí Uông Chu Lưu đề nghị tỉnh cố gắng thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Trung ương về tinh giản biên chế để mỗi sở, ngành không quá 3 phó giám đốc. Ngoài ra, đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư và trưởng ấp, các chức danh đoàn thể ấp để đảm bảo thu nhập và phát huy vai trò trong thực hiện các nhiệm vụ…
    Theo đồng chí Phạm Vũ Hồng, giai đoạn 2011-2016, công tác cải cách HCNN của tỉnh được triển khai toàn diện, bám sát chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; bộ máy HCNN các cấp được rà soát, kiện toàn, hoạt động ổn định; chất lượng cán bộ được nâng lên…

    Theo UBND tỉnh, năm 2011 toàn tỉnh có 23 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, với 144 phòng, ban; đến tháng 7-2016 là 25 cơ quan (thành lập mới Sở Du lịch và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh), với 156 phòng, ban. Năm 2011, cấp tỉnh có 18 chi cục thuộc cơ quan chuyên môn, đến tháng 7-2016 còn 17 chi cục; có 159 đơn vị sự nghiệp công lập, đến tháng 7-2016 là 166 đơn vị, tăng 7 đơn vị (chủ yếu phân bổ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo).

    Đối với cấp huyện, giai đoạn 2011-2016, cơ bản giữ nguyên từ 10 đến 13 phòng, ban; riêng huyện Phú Quốc giảm 1 Phòng Dân tộc. Năm 2011, có 594 đơn vị sự nghiệp công lập; đến tháng 7-2016, có 618 đơn vị, tăng 24 đơn vị chủ (yếu đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo)…

Quốc Trinh

 

Số lần đọc: 1170
Website Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan