Tin nóng
24.08.2016
Sáng ngày 17/8/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn chủ trì.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Kiên Giang.

Theo báo cáo, trong thời gian qua công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó có một số kết quả quan trọng về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức hành chính công... Giai đoạn 2011-2015, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành trên 11.700 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Tính đến hết năm 2015, các bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa đối với 4.525/4.723 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ xấp xỉ 96%); hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã triển khai hệ thống thư điện tử; 80% số lượng văn bản hành chính được các cơ quan hành chính trao đổi dưới dạng thư điện tử; 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 2, góp phần từng bước phấn đấu xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao rõ rệt… Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sự quyết liệt và đồng bộ trong quá trình lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện CCHC; hệ thống pháp luật còn cồng kềnh, phức tạp; thủ tục hành chính đối với một số lĩnh vực còn mang nặng tính rườm rà; thực hiện tinh giản biên chế chưa đạt hiệu quả; vẫn còn tồn tại tình trạng cửa quyền, quan liêu, tham nhũng, nhũng nhiễu nhân dân...

Tỉnh Kiên Giang, tính đến cuối năm 2015 đã có 187 cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế một cửa, trong đó 19/20 sở, ban, ngành tỉnh, 15/15 huyện, thị xã, thành phố và 145/145 xã, phường, thị trấn, trong đó có 10/15 đơn vị cấp huyện (đạt 66,67%) chính thức thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa 1.299 thủ tục; hoàn thành việc áp dụng ISO vào các cơ quan, đơn vị hành chính công của tỉnh theo Quyết định 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009. Đến nay, đã có 66 cơ quan, đơn vị áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào quản lý, hệ thống đã được duy trì và phát huy hiệu quả; triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản tại 36/36 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện là 44 xã.

Theo định hướng của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016-2020 là mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80% vào năm 2020. Bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% vào năm 2020. Quy trình hóa việc giải quyết công việc của cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn ISO.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu các cấp, ngành trong thời gian tới, cần đổi mới trong công tác CCHC, phải kiên quyết trong việc kiểm tra, giám sát nhằm từng bước giải quyết tình trạng một số bộ phận cán bộ, công chức phiền hà, nhũng nhiễu, gây ảnh hưởng tiêu cực cho nhân dân. Tập trung tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh tham mưu, tổng hợp, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến của người dân, tổ chức về kết quả CCHC. Cần hoàn thiện thể chế, sửa đổi cho phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng và ban hành các văn bản đúng theo Hiến pháp, pháp luật và có tính khả thi. Tập trung rà soát, sửa đổi, loại bỏ những thủ tục không cần thiết để tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh…

Mai Thảo

Số lần đọc: 2736
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan