Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
05.05.2014
Sáng ngày 05/5, Kiểm toán Nhà nước khu vực V đã tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2014 và các năm trước chưa thực hiện tại tỉnh Kiên Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi đã tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Phong, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực V đã công bố quyết định kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước do ông Nguyễn Thế Hùng làm Trưởng đoàn. Nội dung sẽ kiểm tra kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2012; kiểm toán lồng ghép một số nội dung của tỉnh Kiên Giang và những kiến nghị của các năm trước chưa thực hiện. Đồng thời, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Thời gian kiểm tra là 10 ngày làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi yêu cầu các sở, ngành và địa phương có liên quan cần phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đúng quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước và các văn bản có liên quan./.

Trung Kiên

Số lần đọc: 790
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan