Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
05.11.2015
Chiều ngày 04/11/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì cuộc họp.

Cùng tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin (theo Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh) và chuyên viên nghiên cứu Văn phòng UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe Sở Thông tin và Truyền thông trình bày dự thảo Báo cáo kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang và dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020./.

P/v

Số lần đọc: 1624
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan