Tin nóng
05.11.2015
Chiều ngày 04/11/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì cuộc họp.

Cùng tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin (theo Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh) và chuyên viên nghiên cứu Văn phòng UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe Sở Thông tin và Truyền thông trình bày dự thảo Báo cáo kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang và dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020./.

P/v

Số lần đọc: 2633
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan