Tin nóng
17.06.2014
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Hải đến năm 2020 theo định hướng phát triển tương đối độc lập các đảo, xã đảo, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững, đồng thời gắn liên kết giữa các đảo, xã đảo với nhau và với các huyện, thị xã, thành phố ven biển của tỉnh, đặc biệt là thành phố Rạch Giá.
Một góc đảo Hòn Tre (Kiên Hải) - Ảnh minh họa (H.Anh)

Mục tiêu sẽ tập trung đầu tư xây dựng, phát triển huyện Kiên Hải có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá và cao so với bình quân chung toàn tỉnh. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ, du lịch biển, khai thác, nuôi trồng thủy sản. Phát triển nông nghiệp chất lượng cao với đa dạng mô hình kinh tế vườn đồi, kết hợp phát triển du lịch. Thực hiện có hiệu quả các vấn đề văn hóa xã hội, trong đó chăm lo tốt hơn cho an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng các đảo thành phòng tuyến vững chắc, khu vực phòng thủ, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, môi trường sinh thái, phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể:

Về phát triển kinh tế: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,2% thời kỳ 2011-2015 và 13% thời kỳ 2016-2020. GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 3.042 USD, đến năm 2020 đạt 4.967 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực bền vững, đến năm 2015 cơ cấu các ngành nông nghiệp-công nghiệp, xây dựng-dịch vụ (theo giá hiện hành) lần lượt là 39,8% -25,9% - 34,3%, đến năm 2020 là 31,8% - 28,4% - 39,8%. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản năm đến năm 2015 là 65.600 tấn và 76.000 tấn vào năm 2020. Về xây dựng nông thôn mới, đến năm 2015, xã Lại Sơn đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới (chiếm 25% các xã trong huyện), các xã còn lại đạt 50% tiêu chí nông thôn mới trở lên. Đến năm 2020 có 3/4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Về phát triển xã hội: Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh hằng năm từ 0,2%o/năm, để đến năm 2015 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 12,2%0 và đến năm 2020 là 11,45%0. Đến năm 2015, sẽ đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, 100% trạm y tế có bác sĩ và đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 10% vào năm 2015 và 5% năm 2020. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2015 là 75% và từ 85% trở lên vào năm 2020.

Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 30% năm 2015 và 50% năm 2020, trong đó đào tạo nghề là 25 - 40%. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt từ 98% trở lên vào năm 2020. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 99% vào năm 2015 và 100% năm 2020. Phấn đấu đầu tư xây dựng để đến năm 2015 có 50% số xã có nghĩa trang nhân dân; năm 2020 có 100% số xã có nghĩa trang nhân dân. Đến năm 2015 từ 80% - 85% chất thải rắn (gồm: Chất thải sinh hoạt, công nghiệp và y tế) được thu gom, xử lý; đến năm 2020 có 90 -100% chất thải rắn được thu gom, xử lý.

Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Hải đến năm 2020 là 6.690,2 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 2.190,9 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 là 4.499,3 tỷ đồng, bao gồm các nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước (gồm vốn ngân sách Trung ương và địa phương) có khả năng đáp ứng khoảng 30% tổng vốn đầu tư. Nguồn vốn này chủ yếu tập trung đầu tư các công trình trọng điểm về kết cấu hạ tầng xã hội, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, y tế; ngoài ra nguồn vốn ngân sách nhà nước còn có tác động thu hút các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển; nguồn vốn dân doanh, có tác động lớn trong đầu tư phát triển kinh tế của huyện, nguồn vốn này chiếm trên 42% tổng vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế chủ yếu đầu tư các dự án trong khu đô thị, khu du lịch và một số dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Nguồn vốn này chiếm khoảng 28% tống vốn đầu tư./.

Trung Kiên

(Nguồn: Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 06/6/2014)

Số lần đọc: 1972
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan