Tin nóng
05.07.2018
Sáng nay, ngày 4-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (mở rộng) để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2018; các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì (ảnh)

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, tình hình trong tỉnh tuy có nhiều khó khăn, nhưng các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ nên các lĩnh vực tiếp tục phát triển, tạo chuyển biển tiến bộ trên nhiều mặt, đã cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn so với cùng kỳ; tổng sản phẩm trên địa bàn là 28.247 tỷ đồng, tăng 8,52% so cùng kỳ và đứng thứ 2 so với các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long, trong đó khu vực nông nghiệp tăng cao nhất với 10,79%. Việc thực hiện chủ đề năm 2018 của Tỉnh ủy về “Kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” đạt được một số kết quả bước đầu. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so cùng kỳ như: Thu ngân sách đạt 5.334 tỷ đồng, thu hút khách du lịch trên 3,8 triệu lượt người, kim ngạch xuất khẩu 268,9 triệu đô la Mỹ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, thành lập mới 668 doanh nghiệp... 


Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, từ nay đến cuối năm 2018 nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có sự phấn đấu cao, quyết liệt hơn để thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí đề nghị, các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII); tăng cường thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó, tập trung sắp xếp, tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế ở các sở, ngành cấp tỉnh; hoàn thành việc sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố. Các cơ quan, đơn vị, địa phương công bố quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm và thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định, đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, đi đôi với củng cố nâng lên năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo, tiếp tục nâng lên hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân và hiệu lực, hiệu quả điều hành của ủy ban nhân dân các cấp, đề cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ khiếu kiện kéo dài; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác thông tin, truyền thông để tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ. 


Về phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện rà soát các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch để tập trung chỉ đạo, cố gắng phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 Tỉnh ủy đề ra. Để làm được điều này, phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án cơ cấu lại nông nghiệp; kiên quyết thực hiện đồng bộ các giải pháp chấm dứt tình trạng đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các điểm gây ô nhiễm môi trường, tập trung khắc phục tình trạng sạt lở ven biển trên địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý rừng, đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản; đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống của người dân, ưu tiên tập trung nguồn lực xây dựng các xã biên giới đạt tiêu chí nông thôn mới. 


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu phải tăng cường tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; khiển khai kế hoạch năm học 2018-2019, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho năm học mới, tổ chức tốt Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm 2018...

Tin và ảnh: Tây Hồ

Số lần đọc: 1871
Website Kiên Giang
Tin liên quan