Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
14.01.2014
Năm 2013, huyện Gò Quao đã triển khai thực hiện xây dựng giao thông nông thôn được 69.806 mét đường bằng bê tông xi măng, với tổng trị giá 29,72 tỷ đồng, vượt 32,8% kế hoạch;

Tính đến nay toàn huyện có 77,3% đường liên ấp và 39,6% đường liên xóm được bê tông hóa... Đến nay, đã xây dựng mới 40 cây cầu, trị giá trên 5,3 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách và vốn vận động đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị và nhân dân.

Hoàn thành và đưa vào sử dụng 35/35 công trình thủy lợi, tổng trị giá 11,95 tỷ đồng; thủy lợi nội đồng thực hiện được 12/12 công trình, tổng trị giá 301 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Xây và phê duyệt xong Đề án xây dựng nông thôn mới của các xã; tiếp tục huy động các nguồn lực (chủ yếu trong nhân dân) và thực hiện các chương trình lồng ghép để đầu tư xây dựng nông thôn mới tại các xã; đến nay xã Định Hòa đạt 16/19 tiêu chí (tăng 2 tiêu chí so năm 2012)./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 741
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan