Tin nóng
30.08.2017
Từ ngày 23/8 đến ngày 25/8, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã hoàn thành khung diễn tập năm 2017.
Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy KG-17.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cho biết cuộc diễn tập khu vực phòng thủ KG-17 nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và các quan điểm, chủ trương, đường lối, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới. Diễn tập lần này quy mô lớn, với nhiều nội dung theo cơ chế vận hành thực binh, nội dung mới cả về lý luận và thực tiễn, nhiều lực lượng tham gia và sử dụng nhiều phương tiện, kỹ thuật. Lực lượng vũ trang, cán bộ tham gia đã tập trung trí tuệ, lực lượng, phương tiện; nêu cao tinh thần tổ chức kỷ luật, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chức trách nhiệm vụ được giao; sáng tạo vận hành cơ chế gắn với thực binh, vận dụng linh hoạt theo yêu cầu, nhiệm vụ thực tế tác chiến, tình hình, điều kiện địa phương; thể hiện vai trò, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng, khả năng điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của lực lượng vũ trang, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Cuộc diễn tập không ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; quá trình diễn tập thực binh và xử lý các tình huống diễn ra đúng quy định chiến thuật, tuyệt đối giữ bí mật, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, tài liệu.
Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh triển khai thực hành các nội dung: Giả định diễn ra hội nghị bất thường của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thông báo chỉ thị của Bộ Chính trị, lệnh của Chủ tịch nước, dự thảo kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nội dung Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017, chia làm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang địa phương, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ KG-17 đã kết thúc thành công; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng quà cho các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và Công an tỉnh trực tiếp tham gia thực binh./.

Kim Thư

Số lần đọc: 5511
Theo Website Kiên Giang
Tin liên quan