Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
26.04.2014
Ngày 21/4/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Trưởng Ban rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công - đã ký ban hành Kế hoạch số 52/KH-BRS về việc thực hiện rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 02 năm (2014-2015) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, tập trung vào 07 đối tượng: Liệt sĩ và gia đình liệt sĩ; Bà mẹ Việt nam anh hùng; thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng; cựu thanh niên xung phong.

Qua công tác rà soát xác định được danh sách những người có công và gia đình người có công đã được hưởng, chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước đểxây dựng kế hoạch giải quyết cho những năm tiếp theo.

Kiểm tra làm rõ những trường hợp có ý kiến phản ánh của nhân dân, đảm bảo người thật sự có công với cách mạng được hưởng ưu đãi. Nâng cao trách nhiệm các ngành, các cấp trong việc thực hiện tổng rà soát chính sách người có công với cách mạng.

Nội dung chủ yếu tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mục đích, yêu cầu của công tác rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung vào các chính sách:Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho người có công và thân nhân; chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở, phát triển kinh tế đối với gia đình người có công; công tác chăm sóc sức khỏe; nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban rà soát tỉnh, chủ trì, phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra tổ chức thực hiện tổng rà soát. Tổ chức tập huấn biểu mẫu cho cấp huyện và xã điểm; tổng hợp kết quả cho Ban rà soát trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về Trung ương. Trên cơ sở báo cáo của cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh.

Tỉnh chọn xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng làm điểm chỉ đạo của tỉnh, để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh./.

Minh Châu

Số lần đọc: 826
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan