Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
10.06.2014
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em vừa ký ban hành Công văn yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh với các nội dung:…
Thường xuyên rửa tay thật sạch bằng xà bông là cách hữu hiệu phòng ngừa bệnh tay chân miệng lây lan.

1. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền, phố biến đến tận người dân về bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác đểngười dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng tránh.

2- Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp sẵn sàng dập dịch khi có dịch xảy ra, đồng thời triển khai mạnh mẽ hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức chặt chẽ việc cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi và một số dịch bệnh khác nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Phân loại, cách ly nhằm ngăn ngừa lây chéo trong bệnh viện, đặc biệt là các cơ sở y tế tại các địa phương có số người mắc bệnh cao. Thường xuyên cập nhật phương pháp phát hiện sớm, phác đồ điều trị bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi và một số dịch bệnh khác. Bảo đảm đủ trang thiết bị y tế, thuốc để cấp cứu điều trị bệnh nhân và chế độ đối với người làm công tác phòng, chống dịch.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo hoạt động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi và một số dịch bệnh khác tại các địa phương có nhiều người mắc. Tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi và một số dịch bệnh khác trong tỉnh và các tỉnh lân cận để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch cho các cơ quan báo chí và nhân dân. Cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh trong tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông chủ động tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cách phát hiện, các biện pháp phòng ngừa bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi và một số dịch bệnh khác nhằm nâng cao nhận thức người dân về phòng, chống dịch bệnh, cập nhật tình hình dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi và một số dịch bệnh khác.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai tích cực các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi và một số dịch bệnh khác trong trường học, đặc biệt trong các nhà trẻ, trường mẫu giáo không để xảy ra dịch trong nhà trường. Thông báo ngay cho các cơ sở y tế khi phát hiện có trường hợp mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời. Tổ chức đợt tổng vệ sinh môi trường tại các cơ sở trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo trong tỉnh.

5. Sở Tài chính bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi và một số dịch bệnh khác.

6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi và một số dịch bệnh khác trên địa bàn, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự phòng bệnh và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo ngành Y tế địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện quyết liệt công tác cấp cứu, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh cũng như ngăn ngừa lây lan dịch bệnh tại cộng đồng và trong bệnh viện; khoanh vùng ổ dịch và xử lý triệt để, kịp thời không để dịch lan rộng; triển khai các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; kiểm soát không để dịch bùng phát; bảo đảm việc cấp đủ phương tiện, kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn./.

Bảo Ngọc

Số lần đọc: 777
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan