Tin nóng
06.11.2014
Ngày 04/11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi họp bàn giao công việc của Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hoàng Sa và phân công nhiệm vụ đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi chủ trì cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn (thứ hai từ phải sang)

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lâm Hoàng Sa và xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đối với ông Mai Anh Nhịn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đã thống nhất phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn phụ trách khối kinh tế chuyên ngành và tiếp nhận các công việc do ông Lâm Hoàng Sa đang chỉ đạo tại UBND tỉnh, cụ thể:

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công việc chung của UBND tỉnh. Trực tiếp phụ trách khối kinh tế chuyên ngành: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, khoáng sản, kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới, các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ; công tác phòng cháy, chữa cháy; đôn đốc xây dựng cơ bản và dự án đầu tư ngoài nguồn vốn nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các Ban Chỉ đạo: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới tỉnh; dự án Bảo tồn và phát triển khu dự trữ sinh quyển tỉnh Kiên Giang – Việt Nam giai đoạn 2; Ban Chỉ đạo thu hồi đất và xây dựng phương án sử dụng đất thu hồi các dự án vùng Tứ giác Long Xuyên; Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Công đoàn trong khối doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Giữ mối liên hệ phối hợp với các đoàn thể, hội thuộc lĩnh vực phụ trách: Hội Nông dân, Hội Làm vườn, Hội Thủy sản, nghề cá…

Trực tiếp phụ trách các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Liên minh Hợp tác xã; Vườn quốc gia Phú Quốc; Vườn quốc gia U Minh Thượng. Chỉ đạo và theo dõi hoạt động của huyện Tân Hiệp, U Minh Thượng và An Minh. Làm Trưởng các ban, Chủ tịch các hội đồng, các ủy ban liên quan đến khối./.

Trung Kiên

Số lần đọc: 2055
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan