Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
14.07.2014
Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang – Lê Khắc Ghi cùng đoàn công tác sở, ngành cấp tỉnh đã đến làm việc với UBND huyện Giồng Riềng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 và giải quyết những khó khăn, kiến nghị của địa phương. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng cơ bản được đề cập nhiều nhất (ảnh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Khắc Ghi đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014 của huyện Giồng Riềng. Trong đó, phong trào sản xuất nông nghiệp của huyện được đánh giá là đi sau nhưng phát triển nhanh và toàn diện nhất. Riêng vụ đông xuân 2013-2014 đạt 8 tấn/ha, đạt năng suất và sản lượng cao nhất từ trước đến nay. Đây là sự nỗ lực của huyện trong việc quan tâm thực hiện tốt công tác chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, khuyến nông- khuyến ngư, bảo vệ thực vật, xây dựng và phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn.

Trong xây dựng cơ bản, huyện Giồng Riềng đạt 66% so với kế hoach và vượt hơn 20% so với bình quân chung của tỉnh. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của nhân dân.

Về thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, từ nay đến cuối năm 2014, huyện Giồng Riềng phấn đấu có 1 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 1 xã đạt 18/19 tiêu chí. Để huyện Giồng Riềng thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là việc đầu tư xây dựng cơ bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi yêu cầu các sở, ngành cần ưu tiên nguồn vốn, hỗ trợ huyện Giồng Riềng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Lê Khắc Ghi đã trực tiếp giải quyết những đề xuất, kiến nghị của huyện Giồng Riềng trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Trong đó, yêu cầu Sở Công thương sớm hỗ trợ huyện đầu tư hạ thế điện xây dựng trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp; Sở Giao thông vận tải điều chỉnh lại dự án xây dựng đường liên huyện giữa huyện Châu Thành và huyện Giồng Riềng ra thành 2 dự án và xem xét chuyển vốn bảo trì đường bộ để huyện tiến hành triển khai duy tu, sửa chữa; Sở Tài chính cân đối bổ sung kế hoạch vốn trả nợ các công trình xây dựng cho huyện… Về các nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị định của Chính phủ hiện chưa được phân bổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải thích do ngân sách Nhà nước chưa giải ngân nên tỉnh không can thiệp được.

Ý kiến về tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi nhấn mạnh: Đây là khó khăn chung của tỉnh vì nhu cầu của doanh nghiệp và nông dân không giống nhau. Phía doanh nghiệp, cần mua gạo tại kho còn nông dân lại bán lúa tại ruộng, thời gian tới, tỉnh sẽ cố gắng đẩy mạnh xuất khẩu và tìm ra cách giải quyết nhu cầu giữa bên bán và bên mua./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 865
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan