Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
11.05.2017
Ngày 10/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua một số nội dung UBND trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp lệ giữa năm 2017).
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến các nội dung trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh

Thành viên UBND tỉnh đã có ý kiến góp ý, thông qua Đề án tái lập, xây dựng các chốt dân quân thường trực trên tuyến biên giới huyện Giang Thành và thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2018; chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Đề án thành lập huyện Thổ Châu và các Tờ trình về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2017; thí điểm phân công kiêm nhiệm một số chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố giai đoạn 2017-2021; quy định mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Thành viên UBND tỉnh cũng đã thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh gồm: Quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định giá sử dụng dịch vụ bến cảng, thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh./.


 Đỗ Quyên

Số lần đọc: 887
Website Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan