Tin nóng
11.05.2017
Ngày 10/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua một số nội dung UBND trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp lệ giữa năm 2017).
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến các nội dung trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh

Thành viên UBND tỉnh đã có ý kiến góp ý, thông qua Đề án tái lập, xây dựng các chốt dân quân thường trực trên tuyến biên giới huyện Giang Thành và thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2018; chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Đề án thành lập huyện Thổ Châu và các Tờ trình về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2017; thí điểm phân công kiêm nhiệm một số chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố giai đoạn 2017-2021; quy định mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Thành viên UBND tỉnh cũng đã thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh gồm: Quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định giá sử dụng dịch vụ bến cảng, thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh./.


 Đỗ Quyên

Số lần đọc: 1965
Website Kiên Giang
Tin liên quan