Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
04.07.2016
Sáng 01-7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang tiến hành Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII chủ trì kỳ họp. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, có 64 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp HĐND tỉnh đã tiến hành nội dung quan trọng là bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với tỉ lệ phiếu bầu đạt 98,41% (có 63/64 đại biểu tham gia bỏ phiếu, vắng 1 đại biểu).

Tiếp theo đó, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thăng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII và bà Lưu Thị Ngọc Sương - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII được giới thiệu vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX. Kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Hoàng Thăng trúng cử với tỉ lệ 96,87% và đồng chí Lưu Thị Ngọc Sương trúng cử với tỉ lệ 96,87% vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX.

Kết quả bầu chức danh Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX: Đồng chí Nguyễn Văn Mau được bầu vào chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX; Phó Trưởng ban Pháp chế là bà Nguyễn Thị Hồng Phượng. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa IX gồm: Trưởng ban đồng chí Trần Văn Mứng và Phó Trưởng ban là đồng chí Huỳnh Thu Hiển. Ban Kinh tế - Ngân sách có Trưởng ban là đồng chí Nguyễn Lưu Trung; Phó Trưởng ban là đồng chí Ngô Trung Nguyên. Ban Dân tộc có Trưởng ban là đồng chí Danh Nhỏ; Phó Trưởng ban là đồng chí Bùi Hùng Thường. Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX là đồng chí Trần Quốc Việt.

Sau khi có kết quả bầu các chức danh HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp tiến hành bầu nhân sự UBND tỉnh, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh; đồng thời bầu số lượng, cơ cấu thành viên các Ban HĐND tỉnh, bầu Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh.

Đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với tỉ lệ phiếu bầu đạt 98,41% (có 63/64 đại biểu tham gia bỏ phiếu, vắng 1 đại biểu).

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, các đồng chí trúng cử gồm: Mai Văn Huỳnh (đạt 95,31%); Mai Anh Nhịn (đạt 95,31%); Lê Thị Minh Phụng (đạt 95,31%).

HĐND tỉnh cũng bầu 18 đồng chí vào Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu 32 đồng chí vào Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND tỉnh cũng thảo luận và ban hành Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016. Các đại biểu nghe Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Tuyết Em cho biết, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thống nhất cao với các báo cáo; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và các thành viên của các Ban HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Đồng chí Đặng Tuyết Em đề nghị Thường trực HDND, UBND tỉnh sớm hoàn tất thủ tục đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn các chức danh HĐND đã bầu, ổn định tổ chức bộ máy của HĐND, UBND, chuẩn bị thật tốt các công việc cho Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021./.

Trung Nghĩa

Số lần đọc: 2996
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan