Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
02.12.2016
Ngày 30/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; bà Lưu Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang-đơn vị số 2, đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV tại 2 xã Vĩnh Phong (huyện Vĩnh Thuận) và xã Nam Thái (huyện An Biên).
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV và chia sẻ, đóng góp thêm những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT), cử tri yêu cầu cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ trong việc khám chữa bệnh, đề nghị xem xét lại quy trình thực hiện việc cấp sửa đổi, cấp lại BHYT cho quân nhân; vấn đề về lĩnh vực giao thông, đầu ra cho nông sản; việc gian lận thương mại, các tiêu chí xác định nghèo đa chiều, tăng hộ nghèo và hộ cận nghèo; chất lượng đào tạo nghề nông thôn... Cử tri hai xã đặc biệt quan tâm đến việc các cơ sở cai nghiện không đảm bảo tốt việc cai nghiện trong khi tệ nạn ma túy ngày càng gia tăng, nhiều đối tượng cai nghiện chưa được đưa vào các cơ sở cai nghiện gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, hiệu quả cai nghiện tại cộng đồng chưa cao. Vì vậy, cử tri đề nghị cần xem xét, bổ sung những văn bản dưới luật trong việc xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Góp phần đảm bảo tốt hơn nữa trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.
    Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri và giải đáp trực tiếp của các sở, ban, ngành ở địa phương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thông tin thêm đến đông đảo cử tri một số nội dung khá quan trọng của đất nước liên quan đến đời sống của người dân được Quốc hội xem xét thông qua như: việc miễn giảm thuế đất nông nghiệp cho người dân, tăng lương cơ sở, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp... Tại Kỳ họp Quốc hội đã xem xét, thông qua 3 dự án luật (gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản; Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư) và 11 nghị quyết. Đồng thời, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể. 
    Ngoài ra, các vấn đề kiến nghị, phản ánh của cử tri liên quan đến các vấn đề như: cơ chế, chính sách, cơ sở hạ tầng giao thông... Người đứng đầu ngành Tư pháp ghi nhận và hứa sẽ phản ánh tới Quốc hội, các cơ quan có liên quan trong kỳ họp Quốc hội tới. Sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp ân cần giải thích các vấn đề phản ánh, kiến nghị, hầu hết các cử tri trên địa bàn hai huyện đều phấn khởi, đồng tình.

Kim Thư

Số lần đọc: 906
Theo http://vanphong.kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan