Tin nóng
29.05.2015
Ngày 28/5, Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo khoa học các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Khắc Ghi đã đến dự và phát biểu tại hội thảo.
Quang cảnh hội thảo

Cùng tham dự có lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo các Cục thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành và các doanh nghiệp, chuyên gia khu vực phía Nam.

Tham dự hội thảo, các đại biểu được nghe thuyết trình và thảo luận về các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang; giới thiệu chương trình đổi mới công nghệ quốc gia và các tiêu chí đề xuất nhiệm vụ thực hiện chương trình; tình hình phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và triển khai chương trình 592 trong thời gian qua; thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam hiện nay và chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020; giới thiệu quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ; chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 tại các tỉnh phía Nam; chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, chương trình sản phẩm quốc gia, các thủ tục hành chính có liên quan…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc ứng dụng khoa học và công nghệ tại tỉnh, đồng thời đánh giá cao việc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học nhằm đánh giá khách quan các thành tựu đạt được, những khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm trong quá trình khai thác và phát triển; đồng thời, định hướng, mục tiêu, giải pháp chủ yếu về khoa học và công nghệ nhằm hướng đến mục tiêu khoa học và công nghệ phải có những đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và mạnh, đúng ý nghĩa khoa học và công nghệ là động lực phát triển nhanh và bền vững./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 1912
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan