Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
29.05.2015
Ngày 28/5, Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo khoa học các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Khắc Ghi đã đến dự và phát biểu tại hội thảo.
Quang cảnh hội thảo

Cùng tham dự có lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo các Cục thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành và các doanh nghiệp, chuyên gia khu vực phía Nam.

Tham dự hội thảo, các đại biểu được nghe thuyết trình và thảo luận về các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang; giới thiệu chương trình đổi mới công nghệ quốc gia và các tiêu chí đề xuất nhiệm vụ thực hiện chương trình; tình hình phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và triển khai chương trình 592 trong thời gian qua; thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam hiện nay và chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020; giới thiệu quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ; chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 tại các tỉnh phía Nam; chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, chương trình sản phẩm quốc gia, các thủ tục hành chính có liên quan…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc ứng dụng khoa học và công nghệ tại tỉnh, đồng thời đánh giá cao việc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học nhằm đánh giá khách quan các thành tựu đạt được, những khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm trong quá trình khai thác và phát triển; đồng thời, định hướng, mục tiêu, giải pháp chủ yếu về khoa học và công nghệ nhằm hướng đến mục tiêu khoa học và công nghệ phải có những đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và mạnh, đúng ý nghĩa khoa học và công nghệ là động lực phát triển nhanh và bền vững./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 910
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan