Tin nóng
18.06.2014
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014, trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh gay gắt, cùng với những yếu tố khách quan đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của các doanh nghiệp và người dân. Song, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả và kịp thời của UBND tỉnh, cùng các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá…
Hội nghị về công tác xây dựng cơ bản - Ảnh minh họa (H.Anh)

Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP đạt 31.948 tỷ đồng, tăng 8,92%, trong đó, khu vực I: tăng 6,20%, khu vực II: tăng 8,89%, khu vực III: tăng 11,84%.

Sản lượng lúa 02 vụ (vụ Mùa và Đông Xuân) ước 2.487.913 tấn, đạt 54,1% kế hoạch, tăng 5,46% so với cùng kỳ (tương đương tăng 128.894 tấn so với năm trước).

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 299.321 tấn, đạt 48,84% kế hoạch, tăng 9,52% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 231.298 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 68.023 tấn.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 6 tháng ước đạt 14.176,74 tỷ đồng đạt 43,35% kế hoạch, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khá so cùng kỳ, ước 33.698 tỷ đồng, đạt 61,01% kế hoạch và tăng 27,51% so cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước 223,9 triệu USD, đạt 33,42% kế hoạch, giảm 23,66%. Trong đó, hàng nông sản 142,88 triệu USD. Riêng mặt hàng gạo xuất khẩu được 331.667 tấn, đạt 30,15% kế hoạch, giảm 38,33% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 12,29 triệu USD, đạt 30,73% kế hoạch, giảm 26,57% so cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 15.171,3 tỷ đồng, đạt 46,68% kế hoạch, tăng 12,45% cùng kỳ, trong đó: Vốn ngân sách do địa phương quản lý giá trị khối lượng hoàn thành 1.783,09 tỷ đồng, bằng 44,77% kế hoạch, giá trị giải ngân 1.483,95 tỷ đồng, bằng 37,26% kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm đã đăng ký kinh doanh thành lập mới 444 doanh nghiệp, giảm 13,2% so cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 2.175 tỷ đồng; có 79 doanh nghiệp giải thể, giảm 26,86% so cùng kỳ. Cấp mới chứng nhận đầu tư 15 dự án, tổng vốn đăng ký 1.222 tỷ đồng; cấp chủ trương cho 09 dự án.

Thu ngân sách đạt so với dự toán, tổng thu ngân sách 6 tháng ước đạt 2.604 tỷ đồng đạt 52,2% so dự toán tăng 14,3% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước đạt 4.257,6 tỷ đồng, đạt 47,5% dự toán.

Lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm, các chính sách hỗ trợ tín dụng, vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được quan tâm thực hiện, nguồn vốn hoạt động ngân hàng 6 tháng đạt 40.240 tỷ đồng, tăng 4,38% so với đầu năm và tăng 8,88% so cùng kỳ; doanh số cho vay 36.175 tỷ đồng, tăng 42,47% so cùng kỳ; Dư nợ cho vay tăng 1,68% so với đầu năm. Chất lượng tín dụng kiểm soát tương đối tốt, kiểm soát nợ xấu không quá 3%.

Văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ, chất lượng dạy và học được nâng lên; tình hình dịch bệnh ít xảy ra; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững và ổn định. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có những tiến bộ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 của tỉnh tiếp tục được cải thiện và tăng lên 3 bậc so với năm 2012, xếp hạng 3/63 tỉnh, thành phố và xếp hạng 1/13 tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một hạn chế, khó khăn đáng quan tâm đó là: Tốc độ tăng trưởng (GDP) đạt thấp so với kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (6 tháng 2013 tăng 9,20%). Nguyên nhân do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước làm cho sức mua giảm, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp; sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng hóa tiêu thụ chậm, đã tác động làm cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng ở mức thấp; một số mặt hàng như gạo, tôm, mực đông giá giảm mạnh, gặp khó khăn về rào cản thương mại, làm giá trị xuất khẩu các mặt hàng chủ lực đạt thấp; ảnh hưởng của thời tiết nên xảy ra dịch bệnh trên tôm nuôi và gây thiệt hại đáng kể. Lãi suất ngân hàng giảm nhưng do đầu ra thị trường chưa tốt nên doanh nghiệp có điều kiện chưa mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp yếu kém về tài chính còn khó tiếp cận vốn vay, sản xuất bị đình đốn, thậm chí một số doanh nghiệp bị giải thể.

Lĩnh vực xây dựng cơ bản: Tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, ODA, cân đối ngân sách địa phương, Trung ương hỗ trợ có mục tiêu còn chậm. Nguyên nhân do một số hạn chế bất cập về cơ chế chính sách chưa được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, mặt khác do năng lực lãnh đạo, điều hành của các chủ đầu tư còn hạn chế; năng lực tài chính của một số nhà thầu yếu kém, tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán và quyết toán vốn chậm, xây dựng danh mục công trình giao thông nông thôn ở một số địa phương khá chậm. Bên cạnh đó, công tác huy động vốn trong nhân dân gặp nhiều khó khăn, không phân bổ hết kế hoạch vốn đã được giao.

Lĩnh vực văn hóa xã hội: Công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi thực hiện tiến độ còn chậm so với các tỉnh trong khu vực và cả nước; đến nay chỉ có 21/145 xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, chiếm 14,48%. Tình hình dịch bệnh tuy giảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát; tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên còn xảy ra chậm được khắc phục.

Tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tuy giảm nhưng vẫn còn gay gắt, phức tạp, khiếu nại đông người vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Phạm pháp hình sự, trong đó, các tội phạm xâm phạm nhân thân, hiếp dâm, tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng; số người chết do tại nạn giao thông tăng so với cùng kỳ.

Theo dự báo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm 2014 tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn thách thức: Tình hình an ninh, chính trị và kinh tế thế giới diễn biến phức tạp và khó lường, trong đó việc tranh chấp về chủ quyền Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa được giải quyết và việc Mỹ sẽ thực hiện áp đặt Luật Thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng tôm của Việt Nam trong thời gian tới; tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, cùng với dự báo tình hình thời tiết năm 2014 sẽ biến biến phức tạp, khó lường..., sẽ tác động và ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2014, trong 6 tháng cuối năm cần tập trung phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên 12,03% để cả năm tăng 10,5%. Do đó, UBND tỉnh tập trung quyết liệt chỉ đạo các ngành, các địa phương khắc phục các khó khăn và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Tập trung chỉ đạo rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, nhất là có biện pháp thúc đẩy sản xuất lĩnh vực phát triển chậm, đạt còn thấp như: thuỷ sản, công nghiệp, vốn đầu tư; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực có điều kiện, tiềm năng như nông nghiệp, du lịch, dịch vụ... nhằm bù đắp cho các chỉ tiêu có khả năng thực hiện không đạt để đảm bảo thực hiện đạt yêu cầu về tăng trưởng kinh tế trong năm 2014 đã đề ra.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm; hoàn thành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, trừ dịch bệnh trên lúa. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện phát triển vùng lúa chuyên canh chất lượng cao, cánh đồng lớn sản xuất lúa theo hướng VietGAP. Phối hợp với địa phương đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất lúa cho nông dân.

Đẩy mạnh công tác kiểm soát nguồn tôm giống, tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên tôm nuôi. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; chỉ đạo và tổ chức cho ngư dân đi khai thác theo tổ, đội để hỗ trợ nhau trong sản xuất.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại – dịch vụ. Đẩy mạnh hoạt động thương mại qua biên giới, tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, gian lận thương mại và phòng chống buôn lậu qua biên giới.

- Tập trung huy động các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu huy động vốn đầu tư phát triển 17.328,7 tỷ đồng, để cả năm đạt 32.500 tỷ đồng. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, tổ chức gặp gỡ, trao đổi và làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để kêu gọi đầu tư vào tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án, nhất là các dự án đầu tư ở khu công nghiệp Thạnh Lộc và Phú Quốc, trong đó đẩy nhanh tiến độ giao đất, cho thuê đất các dự án trên đảo Phú Quốc.

Tập trung vào đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư, trong đó đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, công trình trọng điểm: Bệnh viện Lao, Bệnh viện Ung bướu, các dự án phục vụ nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm công nghiệp, đường Tỉnh lộ 964, Cống sông Kiên, các công trình giao thông trên đảo Phú Quốc, Cầu Rạch Sỏi, đường kết hợp đê biển, Quốc lộ 61 đoạn cầu Bến Nhứt đến cầu Cái Tư... Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý xây dựng cơ bản. Nêu cao tinh thần trách nhiện và tăng cường phối hợp giữa các chủ đầu tư và địa phương, đơn vị thi công tập trung tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, gắn với đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, phấn đấu đến cuối năm 2014 có thêm 2 xã hoàn thành giao thông nông thôn.

- Tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định; các ngành các cấp bám sát dự toán được giao từ đầu năm đảm bảo triệt để tiết kiệm chi ngân sách, gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sự dụng ngân sách.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt các chính sách tín dụng: Phát triển nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch, mua nhà ở xã hội và các chính sách tín dụng đối với chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia súc, gia cầm, tôm... Tăng cường thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách về lãi suất, thanh khoản, an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng; xử lý có hiệu quả nợ xấu, tạo điều kiện cho các đối tượng vay vốn tiếp cận nguồn vốn vay./.

Huỳnh Bích (tổng hợp)

Số lần đọc: 2200
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan