Tin nóng
10.05.2014
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đã phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội huyện Gò Quao đến năm 2020, tạo cơ sở cho huyện Gò Quao xây dựng lộ trình để phát triển bền vững.
Mô hình sản xuất lúa theo hướng công nghiệp tại xã Định Hòa, huyện Gò Quao - Ảnh minh họa (Sở NN-PTNT Kiên Giang)

Mục tiêu là xây dựng huyện Gò Quao với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế với cơ cấu phù hợp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chấtlượng cao. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm lo sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, giảm nghèo. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh toàn diện. Cụ thể:

Về phát triển kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện giai đoạn 2011-2015 đạt 13,5% và giai đoạn 2016-2020 đạt 13%. GDP bình quân đầu người đạt 2.000 USD vào năm 2015 và 3.000 USD vào năm 2020 (theo giá hiện hành). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực bền vững, giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản đạt 53% năm 2015 và 40,1% năm 2020; tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt từ 13,5% lên 22% và dịch vụ từ 33,5% lên 37,9%. Sản lượng lúa đạt 360.287 tấn vào năm 2015 và 390.000 tấn vào năm 2020; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 7.206 tấn và 10.700 tấn, trong đó: Nuôi trồng 5.706 tấn và 8.700 tấn. Phấn đấu đến năm 2015 có 03 xã là Định Hòa, Vĩnh Hòa Hưng Nam và Định An đạt chuẩn xã nông thôn mới; số xã còn lại đạt ít nhất 70% tiêu chí nông thôn mới. Đến năm 2020, có 10 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và trở thành huyện nông thôn mới.

Về phát triển xã hội: Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh từ 0,25‰ - 0,2‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 11‰ năm 2015 giảm còn 10‰ năm 2020. Phấn đấu 100% trạm y tế có bác sĩ và đạt chuẩn quốc gia vào năm 2015, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 10% năm 2015 và 5% năm 2020.

Hoàn thành phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi năm 2015. Huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt trên 98,4% năm 2015 và 99% năm 2020. Hàng năm, tạo và giới thiệu việc làm mới cho 3.000 lao động trở lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 39% năm 2015 và 55,4% năm 2020, trong đó: Đào tạo nghề là 35% -45%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 75% năm 2015 và 90% năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo từ 5% năm 2015 xuống dưới 3% năm 2020. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 90% năm 2015 và 95% năm 2020; tỷ lệ hộ được sử dụng điện 99% năm 2015 và 99,5% vào năm 2020.

Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội huyện Gò Quao đến năm 2020 là 28.116,3 tỷ đồng, trong đó: Giai đoạn 2011 - 2015 là 8.506,8 tỷ đồng và giai đoạn 2016 - 2020 là 19.609,5 tỷ đồng, bao gồm: Nguồn vốn ngân sách nhà nước (vốn ngân sách Trung ương và địa phương có khả năng đáp ứng khoảng 25%/tổng vốn đầu tư. Nguồn vốn này chủ yếu tập trung đầu tư các công trình trọng điểm về kết cấu hạ tầng xã hội, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục - đào tạo, y tế...); nguồn vốn dân doanh chiếm khoảng 42%/tổng vốn đầu tư; nguồn kêu gọi đầu tư chủ yếu đầu tư các dự án trong cụm công nghiệp, khu đô thị và một số dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Nguồn vốn huyện khuyến khích kêu gọi đầu tư chiếm khoảng 33%/ tổng vốn đầu tư./.

Trung Kiên

(Nguồn: Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 23/4/2014)

Số lần đọc: 1951
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan