Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
05.05.2017
Sáng 07 giờ 30 phút, ngày 05/5/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước. Ông Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Ông Trần Đình Lương - Cục Phó Cục Cơ yếu Đảng, Chính quyền - Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, tập huấn tại Hội nghị. Đại diện lãnh đạo và những đồng chí phụ trách công nghệ thông tin các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố cùng tham dự.
Toàn cảnh Hội nghị

Điều 3. Giải thích từ ngữ của Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, theo đó, Chứng thư số nghĩa là: Một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp; Chữ ký số nghĩa là: Một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác…
Mục đích là để xác thực, bảo mật và bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, nhận văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước; hạ tầng chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ đã và đang sẵn sàng cung cấp các dịch vụ chứng thực đảm bảo an toàn, tin cậy cho các giao dịch trên mạng máy tính các cơ quan Đảng, Nhà nước; Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Quốc phòng là tổ chức duy nhất cung cấp các dịch vụ chứng thực cho các cơ quan thuộc hệ thống trính trị; hành lang pháp lý của hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ đã được xây dựng tạo sự tin cậy và cơ sở vững chắc cho hoạt động toàn hệ thống./.

Thiên Đăng

Số lần đọc: 2932
Website Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan