Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
20.03.2015
Sáng ngày 20-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng chí Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Minh Thống, yêu cầu cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các dự thảo Văn kiện Đại hội XII. Trong quá trình tổ chức quán triệt, chỉ đạo góp ý cho các dự thảo Văn kiện Đại hội XII; việc góp ý cho các dự thảo Văn kiện Đại hội XII được tiến hành đồng thời với việc góp ý cho các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Sau hội nghị này, cấp ủy các cấp khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ mình. Kết hợp tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương mười với chỉ đạo việc góp ý cho dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; hướng dẫn thảo luận Văn kiện Đại hội Đảng bộ cùng cấp và của Đảng bộ cấp trên, xem đây là một trong những biện pháp thiết thực và hiệu quả để tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Tại hội nghị, trên 3.000 đại biểu đã nghe Tiến sĩ Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, triển khai giới thiệu các nội dung Hội nghị Trung ương mười (khóa XI), gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) tại Đại hội XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016). Triển khai Kế hoạch số 158 ngày 18-3-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Kế hoạch số 157 ngày 13-3-2015 tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 762
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan