Tin nóng
20.03.2015
Sáng ngày 20-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng chí Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Minh Thống, yêu cầu cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các dự thảo Văn kiện Đại hội XII. Trong quá trình tổ chức quán triệt, chỉ đạo góp ý cho các dự thảo Văn kiện Đại hội XII; việc góp ý cho các dự thảo Văn kiện Đại hội XII được tiến hành đồng thời với việc góp ý cho các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Sau hội nghị này, cấp ủy các cấp khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ mình. Kết hợp tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương mười với chỉ đạo việc góp ý cho dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; hướng dẫn thảo luận Văn kiện Đại hội Đảng bộ cùng cấp và của Đảng bộ cấp trên, xem đây là một trong những biện pháp thiết thực và hiệu quả để tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Tại hội nghị, trên 3.000 đại biểu đã nghe Tiến sĩ Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, triển khai giới thiệu các nội dung Hội nghị Trung ương mười (khóa XI), gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) tại Đại hội XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016). Triển khai Kế hoạch số 158 ngày 18-3-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Kế hoạch số 157 ngày 13-3-2015 tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1724
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan