Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
20.02.2014
Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Lê Khắc Ghi về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo.

Thi công lưới điện ở vùng nông thôn (ảnh – H.Anh).

Theo đó, tỉnh sẽ xuất kinh phí hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ tiền điện cho các hộ dân được xác nhận là hộ nghèo. Việc thực hiện được giao cho Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu nguồn kinh phí phải được chi đúng đối tượng, mục đích, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để tập hợp báo cáo về Bộ Tài chính.

Việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo nêu trên được thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 1642/BTC-NSNN ngày 27 tháng 01 năm 2014./.

Minh Châu

Số lần đọc: 1053
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan