Tin nóng
20.02.2014
Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Lê Khắc Ghi về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo.

Thi công lưới điện ở vùng nông thôn (ảnh – H.Anh).

Theo đó, tỉnh sẽ xuất kinh phí hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ tiền điện cho các hộ dân được xác nhận là hộ nghèo. Việc thực hiện được giao cho Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu nguồn kinh phí phải được chi đúng đối tượng, mục đích, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để tập hợp báo cáo về Bộ Tài chính.

Việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo nêu trên được thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 1642/BTC-NSNN ngày 27 tháng 01 năm 2014./.

Minh Châu

Số lần đọc: 2227
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan