Tin nóng
08.08.2016
Ngày 04/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về chuyên đề cải cách hành chính và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kiên Giang năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị cùng Chủ tịch UBND tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng và hơn 40 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đại biểu của 15 huyện, thị xã, thành phố.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì hội nghị tại Văn phòng UBND tỉnh.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) trong thời gian qua tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện bằng nhiều biện pháp quyết liệt ngay từ đầu năm như: Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC; phát động thi đua chuyên đề, triển khai kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2016; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền được các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quân tâm thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các ngành, các cấp gắn việc giải quyết thủ tục hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để nâng chất lượng giải quyết công việc hành chính có liên quan đến tổ chức và công dân. Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thông qua việc tuyển dụng cạnh tranh, cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước.

Theo bảng tổng hợp từ VCCI, năm 2015, tổng số điểm của Kiên Giang được chấm là 60,31 điểm, tính chung trong cả nước thì được xếp hạng thứ 11. Nếu tính riêng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thì xếp thứ 3/13 sau tỉnh Đồng Tháp và Long An.

Trong 10 chỉ số của kết quả lấy ý kiến doanh nghiệp thì có 07 chỉ số tăng hơn so với năm 2014 là: Tính năng động; tính minh bạch; thiết chế pháp lý; tiếp cận đất đai và chi phí thời gian; gia nhập thị trường và đào tạo lao động.

Bên cạnh đó, trong năm 2015, tỉnh có 3 chỉ tiêu giảm điểm so với năm 2014 là: Chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, cạnh tranh không bình đẳng.

Để phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những khiếm khuyết năm 2015 nhằm tăng thứ hạng trong năm 2016 và những năm tiếp theo trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có những đề xuất như sau:

- Đẩy nhanh việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản có liên quan; tiếp tục rà soát công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và doanh nghiệp; định kỳ họp mặt, đối thoại doanh nghiệp để kịp thời động viên, khích lệ, tìm biện pháp hữu hiệu để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa,... cho doanh nghiệp, nhà đầu tư gắn với việc kiểm tra, giám sát việc hoạt động đảm bảo thông suốt, thuận lợi, giá cả dịch vụ, chi phí hợp lý,... Đẩy nhanh công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình nhằm tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân trong thời gian qua. Đồng thời cũng đề ra được những biện pháp khắc phục, phương hướng xử lý để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Qua hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã biểu dương các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua đã cố gắng trong công tác CCHC của tỉnh nhà cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, bên cạnh đó Chủ tịch nhấn mạnh trong thời gian tới các cấp, các ngành và địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo, điều hành đối với công tác CCHC, xem CCHC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; đồng thời cần nâng cao chất lượng rà soát, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành và niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Bên cạnh đó, địa phương cần quan tâm chỉ đạo tình hình hoạt động của hệ thống một cửa điện tử, đảm bảo hệ thống này hoạt động nhịp nhàng, ổn định nhằm nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức. Cần có biện pháp khắc phục những hạn chế, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước, nâng lên Chỉ số CCHC, xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới./.

Kim Nghị

Số lần đọc: 3378
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan