Tin nóng
10.10.2014
Ngày 9-10-2014, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Kiên Giang đồng chí Đặng Tuyết Em, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì (ảnh).

CNTT là một trong những nền tảng hết sức quan trọng của phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia. Nghị quyết 36 ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị là một văn bản rất quan trọng, là định hướng xuyên suốt cho chiến lược ứng dụng, phát triển CNTT và truyền thông từ nay đến năm 2030. Nghị quyết tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của CNTT trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, là tiền đề quan trọng tạo cơ hội lớn cho CNTT Việt Nam phát triển mạnh, sâu rộng trong thời gian tới. Theo đó, ứng dụng CNTT là một yếu tố quan trọng, bảo đảm thực hiện ba đột phá chiến lược, là nội dung bắt buộc trong các đề án, dự án đầu tư của các bộ, ngành, các địa phương. Về hạ tầng thông tin quốc gia, sẽ kết nối băng rộng chất lượng cao tới tất cả các xã, phường, thị trấn, cơ sở giáo dục trên cả nước. Về công nghiệp CNTT, áp dụng mức ưu đãi cao nhất về thuế, đất đai, tín dụng cho nghiên cứu và cung cấp dịch vụ CNTT, ưu tiên cho vay vốn đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp CNTT vừa và nhỏ. Đồng thời, cần bảo đảm an toàn an ninh thông tin, giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định vai trò quan trọng của CNTT trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, là hạ tầng mềm tạo phương thức phát triển mới, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết 36 là thời cơ vàng để phát triển CNTT, tuy nhiên để những thời cơ này thực sự là “vàng mười”, cần phải chỉ ra được những hạn chế, bất cập của việc ứng dụng CNTT trong cuộc sống. Bộ trưởng đồng tình với các ý kiến đóng góp của các đại biểu liên quan đến những khó khăn, thách thức trong việc phát triển và ứng dụng CNTT trong thời gian qua. Cụ thể, nhận thức của người đứng đầu các cơ quan đơn vị về vai trò của CNTT còn nhiều bất cập, việc bố trí quỹ đất cho lĩnh vực CNTT còn chưa tương xứng với những đóng góp của ngành cho đất nước, thiếu sự đồng bộ trong quản lý khai thác cơ sở dữ liệu. Bộ trưởng nhấn mạnh đến những bất cập về nguồn lực tài chính dành cho phát triển CNTT, trong đó phân bổ ngân sách vẫn chưa phân biệt rạch ròi giữa ngành văn hóa và ngành thông tin…

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Kiện toàn Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương phù hợp tình hình thực tế. Đồng thời, các sở, ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan, đơn vị./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1947
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan