Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
20.12.2013
Sáng 19-12, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang – Lê Văn Thi đã chủ trì hội nghị tổng kết nuôi trồng thuỷ sản 2013 và triển khai kế hoạch 2014.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, năm 2013 tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh đạt 162.611 ha, sản lượng đạt 143.986 tấn, tăng 13,39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhiều mô hình nuôi trồng thuỷ sản được áp dụng tại các địa phương cho hiệu quả khá. Chẳng hạn mô hình nuôi tôm thâm canh – bán thâm canh tại Kiên Lương, Giang Thành, Hà Tiên, Hòn Đất. Mô hình luân canh tôm – lúa tại các huyện vùng U Minh Thượng, mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến ven biển, nuôi cua biển, nuôi nhuyễn thể…

Để phát triển diện tích nuôi tôm, năm 2013, tỉnh đã giao đất cho doanh nghiệp đăng ký nuôi tôm tại Giang Thành và Hà Tiên với tổng diện tích 7.179 ha.

Tỉnh cũng đã xác định nuôi trồng thuỷ sản là thế mạnh trong cơ cấu tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mô hình luân canh tôm – lúa vùng U Minh Thượng, kế đó là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên…

Tuy nhiên, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại lên tới 15.567,3 ha, tăng 7.716,3 ha so với cùng kỳ. Nguyên nhân của tình trạng này là do yếu tố môi trường thả nuôi không đảm bảo, nguồn tôm giống chưa đáp ứng được nhu cầu về số lượng và chất lượng, việc kiểm soát tôm giống nhập từ tỉnh khác vào địa phương chưa tốt, hệ thống thuỷ lợi vùng nuôi tôm công nghiệp chưa hoàn thiện…

Sang năm 2014, ngành nông nghiệp Kiên Giang đặt chỉ tiêu sản lượng tôm nuôi đạt khoảng 52.000 tấn (tăng hơn 10.000 tấn so với năm 2013) với nhiều mô hình thả nuôi như: Nuôi tôm thâm canh, luân canh tôm – lúa, nuôi quảng canh cải tiến (nuôi tôm xen lẫn với các đối tượng nuôi khác như: cua biển, sò huyết…).

Để đạt mục tiêu sản lượng vừa nêu, dự kiến sẽ cần tới hơn 4,18 tỉ con giống tôm sú, 1,9 tỉ con giống tôm thẻ chân trắng, trong khi đó các cơ sở trong tỉnh chỉ có năng lực sản xuất 540 triệu cá thể tôm sú giống và khoảng 900 triệu cá thể giống tôm thẻ chân trắng.

Để khắc phục và hạn chế thiệt hại, ngành nông nghiệp sẽ tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và chính quyền các địa phương vùng nuôi tôm trọng điểm tăng cường việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất và kinh doanh giống thuỷ sản, bao gồm cả nguồn tôm giống trong tỉnh và tôm giống nhập lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp Kiên Giang cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng vùng nuôi tôm, đồng thời đánh giá cụ thể đối tượng tôm thẻ chân trắng về mức độ ảnh hưởng đến loài tôm bản địa./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 870
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan