Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
14.01.2015
Ngày 13/01, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 trực tuyến với Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi chủ trì hội nghị (ảnh).

Đánh giá qua một năm chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án UBND tỉnh giao cho các sở, ngành tham mưu thực hiện; kết quả xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề ra nhiệm vụ thực hiện trong năm 2015.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi đã triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 882
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan