Tin nóng
14.01.2015
Ngày 13/01, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 trực tuyến với Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi chủ trì hội nghị (ảnh).

Đánh giá qua một năm chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án UBND tỉnh giao cho các sở, ngành tham mưu thực hiện; kết quả xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề ra nhiệm vụ thực hiện trong năm 2015.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi đã triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 2116
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan